Į Pradžią Leidyba Žurnalai

Warning: Creating default object from empty value in /home/a0011236/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 155

Radviliškio kraštas Nr. 16

RK16

2012, nr. 1 (16)

Viešoji biblioteka išleido kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ šiemetį pirmąjį (iš viso jau 16-ąjį) numerį, kuris yra skirtas Radviliškio 445-osioms metinėms. Jo leidybą parėmė Kultūros rėmimo fondas – skyrė dalinį finansavimą bibliotekos projektui „Kultūros, istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ proginio numerio, skirto Radviliškio miesto 445 metų ir Viešosios bibliotekos 75 metų sukaktims, leidyba“ įgyvendinti. Tai įgalino numerį parengti storesnį, geresnės kokybės, išleisti jį didesniu tiražu (500 egzempliorių), kartu skaitytojui padovanoti ir teminį spalvotą žurnalo skirtuką.

daugiau

Radviliškio kraštas Nr. 15

RK15 

2011 Nr. 2 (15)

Jame –„Sveikiname“. Tai radviliškėnų pasveikinimas dviem savo garbius jubiliejus šiemet atšventusiems kraštiečiams: pedagogei, muziejininkei, poetei, knygų autorei Marijonai Birutei Kudulytei-Navakauskienei ir dailėtyrininkui, knygų, daugelio straipsnių autoriui Romualdui Aleknai. Numerio įžangą „Ką reiškia sugrįžti gimtinėn...“ parašė Kauno radviliškėnų bendrijos pirmininkė, profesorė Laima Sajienė.

daugiau

Radviliškio kraštas Nr. 14

RK14 web

2011 Nr. 1 (14)

Jis pradedamas radviliškėnų sveikinimu garbiems kraštiečiams istorikui Mečislovui Jučui,dailininkams Jonui Varnui ir Linui Leonui Katinui jų jubiliejų progomis, taip pat Kauno radviliškėnų bendrijos valdybos narės Elenos Adomaitytės-Cemnolonskienės įžanginiu žodžiu apie žurnalą, gimtinę „Neišsenkantis kultūros ir istorijos šaltinis“.

daugiau

Radviliškio kraštas Nr. 13

RK13 web

2010, nr. 2 (13)

Numeryje pasakojama apie Pakiršinio dvarą ir Kerbedžių giminę (E. Tamulionis). A. Tamošiūnas aprašo laisvės kovų žygdarbius ir didvyrius, V. Ligeika – Radviliškio lokomotyvų depo istoriją. J. Linkevičius pasakoja apie kraštietį M. Lizaitį, J. Navickaitė-Portiankina – apie J. Marcinkevičių, B. Mandravickas – apie K. Mandravicką. Spalvotuosiuos puslapiuose – įžymaus dailininko A. Každailio mintys. Numeryje pateikiama E. Brajinskienės surinktos etnografinės medžiagos. E. Šlioraitė-Mocakitienė apžvelgia Auksučių kaimo istoriją. Pagerbiami mirę kraštiečiai S. Gentvilas (V. Kaščionienė), J. Monkutė-Marks ir V. Vincevičius. Pristatoma J. Dauguviečio kūryba, rajono kultūros kronika, 2011 m. krašto kalendorius, kita. (RK13.pdf 3,45 MB)

Radviliškio kraštas Nr. 12

RK12 web

2010, nr. 1 (12)

Numerio spalvotieji puslapiai skirti pažinčiai su radviliškiečiu E. Gaubu. Spausdinami rašiniai apie kraštiečius J. Zubkų (B. Žemaitis), V. Bložę (E. Vaitkevičiūtė, J. Linkevičius), B. Buračą, G. Juknevičienę (A. Šidlauskas), apie Grinkiškio parapijos giedotojus (A. ir K. Indrėkai), J. Linkevičiaus parengtą monografiją „Baisogala“ (A. Gaigalaitė, S. Krivickas, R. Vaitkevičienė), apie Pagomerčių kaimą (N. Nėjienė), E. Laumenskaitės mintys apie dvasinį tobulėjimą. Laukia žiupsnelis padavimų apie krašto vietoves, literatės V. Garbačauskaitės-Macijauskienės poezija, informacija apie kultūros renginius ir kita. Pirmą kartą pateikiama publikacijų santrauka rusų kalba. (RK12.pdf 4,6MB)

Radviliškio kraštas Nr.11

RK11 web

2009, NR. 2 (11)

Numeryje išsiskiria A. Tamošiūno straipsnis istorine tema apie tarpukario kovas krašte, D. Bernotaitės-Beliauskienės – apie S. Bernotienę, spalvotuosiuose puslapiuose L. Klimkos atspindima ekspedicija Grinkiškio krašte.

daugiau