Į Pradžią Naujienų archyvas 2013 metai Maloniai prašome prisidėti prie naujų varpų gamybos Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai

Maloniai prašome prisidėti prie naujų varpų gamybos Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai

2013-07-08

1988 m. liepos 20 d., per garsiuosius Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidus, kardinolas V. Sladkevičius pašventino tikinčiųjų pastangomis ir aukomis per vienerius metus pastatytą naująją  Radviliškio bažnyčią. Šalia bažnyčios stovi senutė varpinė. Radviliškio parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčios varpinė – architektūros paminklas.

Tai labai graži, medinė varpinė, pastatyta 1878 metais, du kartus degusi. Tikinčiųjų  pastangomis ir aukomis atstatyta 1984 metais.

Šiais, Tikėjimo, metais pradėtas įgyvendinti Radviliškio bažnyčios naujųjų varpų gamybos projektas, kuris kainuotų apie 150 tūkst. litų. Radviliškio tikintieji verti išgirsti nuostabų varpų skambesį, kuris papuoš mūsų miestą jau kitų metų rugsėjį, kai visi kartu Radviliškio bažnyčioje švęsime Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus. Varpai – tai pranašo balsas, kviečiantis klausytis Aukščiausiojo žinios, kiekvieną pasitinkantis ir palydintis.

Varpai – Lietuvai šventas simbolis, laisvės ženklas. Prisiminkime V. Kudirkos posmus, laikraštį „Varpas“. Kaip  priesaiką Amerikos lietuviai 1919 metais už surinktus pinigus užsakė ir nuliejo Laisvės varpą, kurio šone įrašyti žodžiai:

„O skambink per amžius vaikams Lietuvos,

Kad laisvės nevertas, kas negina jos.“

Bažnyčių bokštų varpai – vertingas kultūros paveldas. Varpai per daugelį amžių beveik nepakito, jų forma ir konstrukcija mažai skiriasi nuo pirmtakų. Jų skambumo paslaptis buvo ir tebėra lydinys arba tos proporcijos, kuriomis reikia maišyti įvairius metalus, norint nuliedinti iš jų labai gražiai skambantį varpą. Todėl iki šiol tebėra varpų – kaip ir smuikų, kurių skambesys yra neprilygstamo grožio ir kurių neįmanoma nukopijuoti.

Kviečiame visus savo paaukotomis lėšomis prisidėti prie Radviliškio parapijos bažnyčios varpų gamybos. Kartu pagaminkime nenutylančius Radviliškio bažnyčios varpus – šio krašto dvasinės kultūros simbolį, kad kiekvienas jų dūžis sukeltų Dievo garbingumą ir Marijos gailestingumą Laisvos Lietuvos žemei.

Tikime, kad naujų varpų skambėjimas ne tik papuoš Radviliškio bažnyčios varpinę, bet ir dažniau sukvies visus radviliškėnus, išsisklaidžiusius po visą Lietuvą ir  pasaulį, sugrįžti į gimtąjį Radviliškį.

Varpų gamybos idėjai  įgyvendinti buvo suburta iniciatyvinė darbo grupė, kuri ėmėsi darbo.

Pirmasis į mūsų iniciatyvą atsiliepė Radviliškio miesto garbės pilietis, LR Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis, maloniai sutikęs globoti rugsėjo 8 dieną Radviliškio kultūros centre vyksiantį iškilių meno meistrų labdaros koncertą, skirtą lėšų telkimui naujųjų varpų gamybai.

Varpų, kurie bus liejami brolių Kruševskių varpų liejykloje Lenkijoje gamybai aukojamus pinigus galima pervesti į bažnyčios specialiąją sąskaitą: „Varpų gamybai“  („Swedbank“ sąskaita LT 447300010135991227).

Ačiū visiems neabejingiems, geradariams žmonėms!

Radviliškio parapijos iniciatyvinės grupės varpų gamybai vardu klebonas, dekanas, monsinjoras Gintas Sakavičius