Į Pradžią Naujienų archyvas 2013 metai Bibliotekos projektui – JAV lietuvių parama

Bibliotekos projektui – JAV lietuvių parama

2014-01-31

Į Radviliškio viešąją biblioteką atskriejo džiugi žinia iš New Haven, Connecticut valstijos: JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba paskyrė finansinės paramos šios bibliotekos parengtam projektui „Būsim, dalyvausim, daug ką sužinosim“.

Viešosios bibliotekos projektas yra skirtas vasaros atostogų metu, birželio mėnesį, užimti savo aktyviausius lankytojus vaikus. Jie bus pakviesti į dieninę stovyklą „Būsim, dalyvausim, daug ką sužinosim“. 2013-ieji Lietuvoje paskelbti Tarmių metais. Tad stovyklautojus numatoma  supažindinti su pagrindinėmis lietuvių tarmėmis: pastarųjų atstovai seks pasakas, pristatys savo gimtojo krašto papročius, tradicijas, pamokys žaidimų ar dainų.  Šių susitikimų metu vaikai aptars, kas labiausiai patiko, atpasakos pasirinktą girdėtą pasaką, galės ją suvaidinti, sugalvoti kitokią pabaigą, piešti ar lipdyti personažus. Taip pat planuojamos išvykos, skaitymo popietės, rankdarbių pamokos, konkursai, įvairios teminės popietės, susitikimai su knygelių autoriais bei  iliustratoriais, kita. Taip bus siekiama, kad dalyviai prisiliestų prie tautos tradicijų, pajustų jų savitumą ir prasmę, turiningai praleistų laisvalaikį, mokytųsi bendravimo įgūdžių ir plėtotų kūrybinius sugebėjimus.

Bibliotekos ir viso Radviliškio bičiulės, rėmėjos Elonos Vaišnienės, gyvenančios Amerikoje, padrąsinta, Viešoji biblioteką šį projektą pateikė JAV lietuvių bendruomenei. Pastarosios krašto valdyba nusprendė skirti 800 dolerių radviliškiečių projektui įgyvendinti.

JAV lietuvių bendruomenė yra ne pelno siekianti organizacija, kuri gyvuoja daugiau kaip 60 metų. Joje dirba tik savanoriai, savo laiką ir lėšas aukojantys lietuvybei puoselėti JAV. Savo paaukotus pinigus jie skiria šokių ir dainų šventėms organizuoti, lietuviško švietimo reikalams. Bendruomenė turi 34 šeštadienines ir sekmadienines mokyklėles, kuriose mokosi lietuvių ar lietuviškų šaknų šeimų vaikai.

„Su įdomumu skaitėme Jūsų pateiktus projektus vaikų vasaros užimtumui. Džiaugiamės, kad visi projektuose nurodyti darbai bus skiriami tik vaikų labui“, – laiške projektų vykdytojams rašė JAV lietuvių bendruomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė.

 

Gražina Dunauskienė,

Viešosios bibliotekos redaktorė