Į Pradžią Naujienų archyvas 2013 metai „Tik tu pareik...“

„Tik tu pareik...“

2014-01-17

Pranciškos Kazlauskaitės knyga „Tik tu pareik

Radviliškio viešoji biblioteka sudarė ir išleido iliustruotą Pranciškos Kazlauskaitės kūrybos  knygą „Tik tu pareik...“

Leidinyje surinkti šios rajono literatės, buvusios ilgametės bibliotekininkės, kraštotyrininkės eilėraščiai, humoreskos, kiti kūriniai, taip pat  pateikiama jos straipsnių bei apie ją parašytų publikacijų bibliografinė rodyklė, nuotraukų.

Tai – bibliotekos, kurioje ilgus metus dirbo Pranciška Kazlauskaitė, dovana ir padėka jai, už paliktą reikšmingą indėlį ir šiandieninę geranorišką paramą. Tačiau knyga skirta ir visiems, besidomintiems šio krašto literatūrine veikla, iškiliais jo žmonėmis.

„Tik tu pareik...“ atspausdinta UAB „Šiaulių knygryšykloje-spaustuvėje“ 200 egzempliorių tiražu.

 

Viešosios bibliotekos inform.