Birželio 14 d. Beinoravos bibliotekos ir kultūros namų darbuotojai organizavo atminimo vakarą „Viltis užgimusi nežmoniškoj kančioj“. Renginys skirtas Tremtinių ir politinių kalinių metams bei Gedulo ir vilties dienai paminėti. Vakaras prasidėjo prie kaimo kryžiaus, kur buvo prisiminti ir pagerbti Beinoravos krašto tremtiniai ir politiniai kaliniai, sugiedotas Lietuvos himnas, skambėjo patriotinės dainos ir posmai. Susirinkusieji klausėsi buvusių tremtinių Audronės Jokūbauskienės, Marijos Vaičekauskienė, Izabelės Čepaitienės ir Emilijos Sipavičienės pasakojimų apie tremtį, sunkias gyvenimo sąlygas Sibiro taigose, iškęstą pažeminimą, badą ir šaltį. Vėliau renginio dalyviai rinkosi į biblioteką. Čia buvo pristatyta fotografijų ir leidinių paroda „Laiškai ateinančioms kartoms“, kurioje eksponuojamos nuotraukos, straipsniai bei daiktai iš Beinoravos krašto buvusių tremtinių ir politinių kalinių asmeninių archyvų. Vėliau renginys persikėlė į Beinoravos kultūros namų laisvalaikio salę, kur visi žiūrėjo kino filmą apie tremtį. Po filmo nesinorėjo skirstytis į namus, todėl bendravimas prasitęsė prie arbatos puodelio.

Viešosios bibliotekos informacija ir

Beinoravos bibliotekininkės Rimos Lukoševičiūtės nuotraukos