Autorius ir antraštė

23-ias keleivis : [psichologinis trileris] / Sebastian Fitzek. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 382, [1] p. – UDK 821.112.2-311.1

40 paltų ir viena saga : romanas / Ivan Sciapeconi. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 207, [1] p. – UDK 821.131.1-31

40 paltų ir viena saga : romanas / Ivan Sciapeconi. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 207, [1] p. – UDK 821.131.1-31

48 valandos : [trileris] / Andreas Gruber. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 428, [2] p.– UDK

821.112.2(436)

5 minučių terapija : [kaip kasdien susikurti laimę, pasitikėjimą ir ramybę] / Sarah Crosby.

– [Vilnius] : Psichologija tau, 2022. – 208 p. – UDK 159.923.5

Agatos Kristi paslaptis : romanas / Marie Benedict. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 333, [1] p.– UDK 821.111(73)-312.6

Aistra nugali visas kliūtis : romanas / Lin Grechem. Glen Kranacho pilies paveldėtojas : romanas / Stefani Hovard. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1997. – 351 p.. – (Užsienio rašytojų

meilės romanai).-UDK 821.111(73)-31

Amžių paslaptis / Robert Collier. – [Gargždai] : Tobulėjimo projektai, [2022]. – 240 p. –

UDK 159.923.5

Apie gyvenimą ir sveikatą / Vydūnas. – Šiauliai : Lucilijus, 2022. – 158, [2] p. : iliustr.,

portr.– UDK 613

Apolis / Selemonas Paltanavičius. – Vilnius : Agora, [2022]. – 126, [2] p. : iliustr.– UDK

821.172-32

Ar tu renkiesi mane? : romanas / Keja Mortinsen. Pagunda : romanas / Patricija Horst. – Vilnius : Mažoji Rosma, 2000. – 301, [2] p.. – (Užsienio rašytojų meilės romanai). UDK

821.111(73)-31

Atsidavimas : romanas / Hannah Kent. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 446,

[1] p.– UDK 821.111(94)-31

Atsimink : atminties mokslas ir užmaršties menas / Lisa Genova. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 271, [1] p. : iliustr. UDK 159.953

Atsiprašyk : [trileris] / Karen Rose. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 622, [2] p.– UDK

821.111(73)-312.4

Atvirukai iš kurorto : [eilėraščiai] / Elena Karnauskaitė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2022. – 81, [4] p.– UDK 821.172-1

Audringoji vasara : romanas / Ketrin Džordž. Tenukrenta kaukės : romanas / Debi Mekomber. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1998. – 263 p.. – (Užsienio rašytojų meilės

romanai).– UDK 821.111-31

Baimės metai, 2020–2022. – Vilnius : Sveikatos teisės institutas, 2022. – 311, [1] p.– UDK

616.9-084

Baltai raudonai baltai : šiuolaikinės baltarusių poezijos antologija / sudarė Marius Burokas ir Vytas Dekšnys. – [Vilnius] : Bazilisko ambasada, [2022]. – 202, [1] p.– UDK

821.161.3-1(082)

Bedugnė žiūri į tave / Birutė Žymantienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2022. – 239, [1] p. : iliustr., faks., portr. – UDK 821.172-94

Beveidžiai : romanas / Beata Tiškevič. – 3-asis leid.. – [Vilnius] : [B. Tiškevič], [2022]. – 207, [1] p.– UDK 821.172-31

 

 

Blyškiaveidis melas : tikra istorija apie tai, kaip vieno žmogaus psichopatinės iliuzijos gali įkalinti visą šeimą / David Crow. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 573,

[2] p. : iliustr.– UDK 821.111(73)-312.6

Blogio medžioklė : [detektyvinis romanas] / Chris Carter. – Kaunas : [Jotema], [2023]. – 383, [1] p..DK 821.111(73)-312.4

Butas Paryžiuje : [romanas] / Lucy Foley. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 350, [1] p. – UDK

821.111-312.4

Churchillio dukterys : jis vadino jas savo mergaitėmis / Rachel Trethewey. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 319, [1] p., [8] iliustr. lap.– UDK 929-055.2(410)

Daugiau niekada : [trileris] / Karen Rose. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 622, [2] p.– UDK

821.111(73)-312.4

Didžiosios paslaptys : romanas / Andžela Arni. Mano sapnų princas : romanas / Dafnė Kler. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1999. – 381, [1]. – (Užsienio rašytojų meilės romanai). –

UDK 821.111-31

Dilema – ne problema : finansinių klausimų naršyklė jauniems suaugėliams / Jūratė Cvilikienė, Nerijus Mačiulis. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 155, [5] p. :

iliustr.– UDK 330.567.22

Dingę : trileris / Leona Deakin. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 335, [1] p.–

UDK 821.111-312.4

Dingusieji : [detektyvinis romanas] : [detektyvė Lotė Parker] / Patricia Gibney. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 429, [2] p.– UDK 821.111(417)-312.4

Dramedijos / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 345, [2] p. – UDK

821.172-2

Gailestingumo jėga : teisingumo ir atpirkimo istorija / Bryan Stevenson. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 479, [1] p.– UDK 347.96(73)(092)

Gelmių šviesa : esė / Jūratė Sučylaitė. – Vilnius : Homo liber, 2022. – 302, [1] p., [18] iliustr. lap. : iliustr., portr. – UDK 821.172-4

Giminaitis : [detektyvinis trileris] / Harlan Coben. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 381, [3]

p.- UDK 821.111(73)-312.4

Grando ežero paslaptis : romanas / Žana Alan. Svajonių sūkuryje : romanas / Penė Džordan. – Vilnius : Mažoji Rosma, 2001. – 327, [1] p.. – (Užsienio rašytojų meilės

romanai). – UDK 821.111-31

Harietė : romanas / Džilė Kuper. Tobula pora : romanas / Peni Džordan. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1999. – 328, [1] p.. – (Užsienio rašytojų meilės romanai). – UDK 821.111-31

Ieškok manęs Havanoje : romanas / Serena Burdick. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 334, [1] p.– UDK 821.111(73)-31

Iki pergalės : [komiksų rinktinė apie ukrainiečių narsą ir didvyriškumą] / [idėjos autorius Eduardas Achramovyčius]. – Vilnius : Alma littera, 2022. – [88] p. : iliustr. – UDK

741.5(477)(084)

Iš meilės : [romanas] / Kristin Hannah. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 430, [1] p.– UDK

821.111(73)-31

Išdaviko žmona : romanas / Allison Pataki. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 463, [1] p. –

UDK 821.111(73)-312.6

Išgirsk mane : [Ricoli ir Ailz trileris] / Tess Gerritsen. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 315, [3] p. – UDK 821.111(73)-312.4

Įkrautos mintys : įsikrauk laisvės, užsispyrimo, pasitikėjimo, išminties, narsos, nuoširdumo, laimės, ramybės + pozityvumo! / Alex Monaco. – [Gargždai] : [Tobulėjimo

 

 

projektai], [2022]. – [175] p. : iliustr. – UDK 159.923.5

Įžymūs lietuviai : istorijos ir kultūros kūrėjai / Rokas Subačius. – Vilnius : Mintis, [2022].

– 267, [1] p.– UDK 929(474.5)

Karo kronika : eilėraščiai / Gintaras Patackas. – Kaunas : Kauko laiptai, 2022. – 82, [2] p.–

UDK 821.172-1

Kasdienybės statistika : 10 taisyklių, keičiančių požiūrį į gyvenimą ir skaičius / Tim Harford. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 366, [2] p. : iliustr.– UDK 311

Katastrofos chronologija / Mark Solonin. – Vilnius : Briedis, [2013]. – 469, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.– UDK 355.48"1939/1945"

Kol dar neatšalo kava : romanas / Toshikazu Kawaguchi. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2023]. – 252, [1] p. – UDK 821.521-31

Kopenhagos trilogija / Tove Ditlevsen. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 365, [2] p.– UDK

821.113.4-312.6

Kronikos / Bob Dylan. – [Vilnius] : Hubris, [2022]-. – T. 1. – [2022]. – 357, [1] p.– UDK

785.16.071.2(73)(092)

Leonidas Donskis: Man skauda : vėlyvoji publicistika / sudarė Birutė Garbaravičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 374, [1] p.– UDK 1(474.5)

Lėta ugnis : romanas / Paula Hawkins. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 319, [1] p. : žml. – UDK 821.111-312.4

Lietuvos grybų atlasas / Vincentas Urbonas. – Kaunas : Lututė, 2007. – 547, [1] p. : iliustr.– UDK 582.28(474.5)(084.12)

Ligoninė : [inspektoriaus Rajeno detektyvas] / L.J. Ross. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 328, [5] p.– UDK 821.111-312.4

Linkolno greitkelis : [romanas] / Amor Towles. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 559, [1] p. : žml.– UDK 821.111(73)-31

Lygiosios trunka akimirką; Ant ko laikosi pasaulis; Ties gatvės žibintu : trys romanai / Icchokas Meras. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. – 334, [2] p. –

UDK 821.172-31

Mano grožis – ne tavo reikalas / Florence Given. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022].

– 222, [2] p. : iliustr.– UDK 159.923.5-055.2

Matrix : romanas / Lauren Groff. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 254, [1] p.– UDK 821.111(73)-31

Mažos paslaptys : trileris / Jennifer Hillier. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 352, [1] p.– UDK 821.111(71)-312.4

Meistras ir Margarita : [romanas] / Michail Bulgakov. – Kaunas : Jotema, [2012]. – 431, [1] p.– UDK 821.161.1-312.1

Menas ilsėtis : kaip sustoti visuotinės skubos laikais / Claudia Hammond. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 294, [2] p.– UDK 159.94

Mergelių tyla : romanas / Pat Barker. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 332, [1]

p.– UDK 821.111-311.6

Mergina iš niekur : gimusi bėglių šeimoje : tikra istorija / Cheryl Diamond. – 2-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2023. – 367, [1] p. : portr.– UDK 821.111(73)-94

Mėsinėjimo amatas : šiurpioji medicina / Lindsey Fitzharris. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 287, [1] p.– UDK 61(410)(092)

 

 

Mirtinas arkebuzos šūvis : trečioji budelio mokinio byla : senojo Vilniaus detektyvas / Gina Viliūnė. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 253, [1] p.– UDK 821.172-312.4

Mirusiųjų šnabždesiai : detektyvinis romanas / Simon Beckett. – Vilnius : Tyto alba, 2022.

– 367, [1] p.– UDK 821.111-312.4

Moters portretas : romanas / Henry James. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 686, [2] p.–

UDK 821.111(73)-31

Nakties kelias : [romanas] / Kristin Hannah. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 446, [2] p. –

UDK 821.111(73)-31

Neatsargus žingsnis : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 397, [1] p. – UDK 821.111(73)-312.4

Neracionalūs dalykai : romanas / Saara Turunen. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 305, [1] p. – UDK 821.511.111-31

Nesenstantys : ilgaamžiškumo mokslas ir paslaptys / Andrew Steele. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 479, [1] p.– UDK 612.68

Nuodėmės, kurios gyvena tarp mūsų : [romanas] / Kamilė Birgė. – [Didvyriai, Kauno r. sav.] : Let’s booky [i.e. Juoda ant balto], 2022. – 319, [1] p.– UDK 821.172-31

Nusikaltimas ir bausmė : šešių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevkis. – 4-asis leid.. – Vilnius : Margi raštai, 2003. – 572, [3] p. – UDK 821.161.1

Nusistatyk ribas, atrask ramybę : patarimai, kaip susigrąžinti savo tikrąjį aš / Nedra Glover Tawwab. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 319, [1] p.– UDK 159.923.5

Optimalus rezultatas : išsilaisvink iš konfliktų darbe, namie ir gyvenime / Jennifer Goldman-Wetzler. – [Vilnius] : Psichologija tau, [2022]. – 192 p. : iliustr.– UDK 316.485

Paauglystė – misija įmanoma : psichologo patarimai tėvams / Vilma Mažeikienė. – Vilnius

: Tyto alba, 2022. – 333, [2] p.– UDK 159.922.8

Pagrobta savo noru : [tikra lietuvės istorija Kaire] / Dalia Musteikytė, Anna Moon. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 367, [1] p. : iliustr.– UDK 821.172-94

Pagrobtosios : [detektyvė Lotė Parker] : [detektyvinis romanas] / Patricia Gibney. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 383, [1] p. – UDK 821.111(417)-312.4

Paguoda : kurios sulaukiame ir kurią dovanojame / Christophe André. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 286, [2] p.– UDK 159.942.52

Paieška : [romanas] / Charlotte Link. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 558, [2] p.. – ISBN 978-609-01-5341-3. – UDK 821.112.2-312.4

Paryžiaus valandos : romanas / Alex George. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 323, [1] p.– UDK 821.111-31

Paskutinis noras : romanas / Nicholas Sparks. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 363, [1] p. – UDK 821.111(73)-31

Patikima priemonė : romanas / Inga Berister. Dangaus palaiminti : romanas / Stela Vaitlou.

– Vilnius : Mažoji Rosma, 2000. – 367, [1] p.. – (Užsienio rašytojų meilės romanai). – UDK 821.111(73)-31

Pavergtas protas : [detektyvinis romanas] / Angela Marsons. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 333 p.– UDK 821.111-312.4

Pirmojo asmens vienaskaita : apsakymai / Haruki Murakami. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 221, [1] p. – UDK 821.521-32

 

 

Po penkerių metų : romanas / Rebecca Serle. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 283, [1] p. – UDK 821.111(73)-31

Popieriniai rūmai : romanas / Miranda Cowley Heller. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 427, [1] p.– UDK 821.111(73)-31

Praturtėjimo mokslas : [klestėk, bet kokiais laikais, bet kokiomis aplinkybėmis] / [Wallace

D. Wattles]. – [Gargždai] : Tobulėjimo projektai, [2022]. – 173, [1] p.– UDK 330.56

Puslapis švelnumo : [kad taptum laimingas, tereikia pamilti savo paties kelią] / Benas Lyris. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 255, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-01-5268-3. –

UDK 130.12

Raktas : kaip gauti tai, ko iš tiesų trokšti / Joe Vitale. – Vilnius : Alma littera, 2010. – 204,

[1] p.– UDK 159.923.5

Saldus liūdesys : kaip liūdesys ir ilgesys suteikia mums pilnatvės / Susan Cain. – [Gargždai] : Tobulėjimo projektai, [2022]. – 272 p. : iliustr., portr. – UDK 159.923

Simonas : romanas / Narine Abgaryan. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 271,

[2] p.– UDK 821.161.1-31

Skaitovas 6.27 val. : romanas / Jean-Paul Didierlaurent. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 177, [1] p. – UDK 821.133.1-31

Skandalinga istorija : romanas / Salė Ventvort. Kolorado sniegynai : romanas / Kristina

Rolofson. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1999. – 319, [1] p.. – (Užsienio rašytojų meilės romanai). – UDK 821.111-31

Slaptas Babos Segi žmonų gyvenimas : romanas / Lola Shoneyin. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 271, [1] p.. – ISBN 978-609-487-305-8. – UDK 821.111(669.1)-

31

Slėpynės : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 382, [2] p.– UDK 821.111(73)-312.4

Spalvos ir juostos : akademinės lietuvių skautijos istorija, 1924–2024 / Egidijus

Aleksandravičius. – Vilnius : Versus, [2023]. – 494, [2] p. : iliustr., faks., portr. – UDK 329.78-057.875(474.5)(091)

Stiprus žmogus : asmeninio bankroto gidas : patikrintas kelias į naują, finansiškai sėkmingą gyvenimą be skolų / Aušrinė Tilindė, Martynas Tilindė. – [Vilnius] : Stiprus

žmogus, [2022]. – 287, [1] p.– UDK 330.567.22

Sugrįžimas į Trado gatvę : romanas / Karen White. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 385, [1]

p.– UDK 821.111(73)-31

Sveiko gyvenimo receptai : iš žiniuonės palikimo / Eugenija Šimkūnaitė. – Vilnius : Žuvėdra, 2010. – 396, [1] p. : iliustr.– UDK 615.89

Šeima : romanas / Naomi Krupitsky. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 323, [1]

p.– UDK 821.111(73)-31

Šiaurės vėjas : [trileris] / JD Kirk. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 317, [1] p.– UDK

821.111(410.5)-312.4

Šilkas : [romanas] / Alessandro Baricco. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 107, [1] p. – UDK

821.131.1-31

Tapsmas : [romanas] / Nora Roberts. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 477, [1] p. – UDK

821.111(73)-31

Teisėjo sąrašas : [romanas] / John Grisham. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 350, [2] p.–

UDK 821.111(73)-312.4

The Sirens of Titan : a novel / Kurt Vonnegut. – New York : Dial Press Trade Paperbacks, 1997. – 326 p.– UDK 821.111-312.9

 

 

Tobuli palaikai : [detektyvinis romanas] / Helen Fields. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 365, [2] p.– UDK 821.111-312.4

Totalitarizmo ištakos / Hannah Arendt. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 607, [1] p.. – ISBN 978-609-466-700-8. – UDK 321.64

Vaisingumas : jūsų sveiko nėštumo vadovas / Adamas Balenas ir Grace Dugdale. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 575, [1] p. : iliustr.– UDK 613.88

Verdiktas : [romanas] / John Grisham. – Kaunas : Jotema, 2004. – 400 p.– UDK

821.111(73)-31

Veritė : trileris / Colleen Hoover. – Antroji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2023].

– 303, [1] p.– UDK 821.111(73)-31

Vidinis balsas : kaip atskirti naudingas mintis nuo žalingo tarškesio ir jomis tinkamai pasinaudoti / Ethan Kross. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 249, [1] p. – UDK

159.94

Vilkas : [detektyvinis romanas] / Samuel Bjørk. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 461, [2]

p. – UDK 821.113.5-312.4

Vilties istorijos : kaip rasti įkvėpimą kasdieniame gyvenime / Heather Morris. – Vilnius :

„Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 236, [1] p. : iliustr. – UDK 159.923

Viskas dėl angliavandenių / Živilė Povilaitytė-Buzaitė. – Kaunas : Rainė, 2022. – 279 p. :

iliustr.– UDK 613.263

Žavus pavojaus veidas : romanas / Vinslou Eliot. – Vilnius : Rosma, 1999. – 468, [2] p.. – (Populiarus detektyvas). – UDK 821.111(73)-312.4

Žemiškumo praktika : pokyčių kelias į sėkmę, teikiantis sielai peno, o ne gniuždantis / Brad Stulberg. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2022. – 319, [1] p. – UDK

159.923.5

Žiemos visada bus baltos : poezija / Tomasz Snarski. – Kaunas : Kauko laiptai, 2022. – 106, [4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8301-21-2. – UDK 821.162.1-1

Žiežirbos lyg žvaigždės : [romanas] / Nadia Hashimi. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 446, [2] p. – UDK 821.111(73)-312.4

Žydinčioj pievoj virš debesų / Palmira Galkontaitė. – Vilnius : [P. Galkontaitė], 2022. – 231, [1] p.– UDK 821.172-94

Žmogus, miręs du kartus : [detektyvinis romanas] / Richard Osman. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 383, [1] p. – UDK 821.111-312.4

Картина убийства / Ти Кинси. – Москва : Эксмо, 2020. – 347, [5] p. – UDK 821.111-

312.4