Naujasis bibliotekininkų leidinio numeris

Parengtas ir išleistas naujas, jau 64-tas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ numeris. Šis leidinys skirtas atspindėti bibliotekų veiklą, rajono bibliotekininkų aktualijas ir kasdienybę.

Naujasis „Mes“ numeris pradedamas redakcijos žodžiu „Ar neišsiauginsime mūro sienų?“ Tai  –pamąstymai apie būtinybę pandemijos pavojaus akivaizdoje nesusvetimėti, išsaugoti savyje žmogiškumą, to ir linkima kolegoms artėjančių metų pabaigos didžiųjų švenčių proga. Interviu su rajono bibliotekininkų šeimą neseniai papildžiusia Jūrate Kurandiene, dirbančia Viešosios bibliotekos (VB) filiale, atspindi jos pastangas ir sėkmingą šio darbo pradžią („Atrama – bendrystėje“). Numeryje – ir apie VB skyrių darbą antrąjį pusmetį, rajono bibliotekininkams surengtus seminarus, įgyvendintus projektus („Viruso apsuptyje darbai neįstrigo“, „Seminarai – galimybė tobulėti“, „Biblioteka – bendruomenei“). „Sėkmių istorijos“ – pasakojimai apie Tyrulių ir Beinoravos bibliotekų patirtį atskirose veiklose. Redakcija tikisi, kad tokios publikacijos iš įvairių rajono bibliotekų taps leidinio tradicija ir bus kolegoms darbe savotišku idėjų šaltiniu. Numeryje pristatoma nauja rubrika „Skaitytojų mintys“. Joje savo mintimis apie  pandemijos laikotarpį, biblioteką, knygą, kiekvieno atsakomybę šįkart dalijasi radviliškietis, TAU knygos bičiulių grupės „Beržė“ narys A. Krikštanas. Skyrelyje „Bibliotekų istorijos puslapiai“  žinomas Šiaulių krašto kultūros istorikas, žurnalistas J. Nekrašius rašo apie buvusią vertingą Burbiškio dvaro biblioteką; straipsnis spausdinamas, minint Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 30 m. sukaktį. „Mes“ trumpai primena rajono bibliotekų renginius („II pusmečio renginiai“). Šio numerio publikacijų autoriai, be jau minėtų, – A. Miknienė, S. Remeikienė, R. Lukoševičiūtė, pati redakcija. Panaudotos VB, jos filialų ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio bei jo muziejininkės R. Venckūnaitės nuotraukos. Visas numeris spalvotas.

Viešosios bibliotekos informacija