Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) vykdo Lietuvos atvirų duomenų portalo sukūrimo darbus. Šis portalas skirtas centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui pakartotiniam naudojimui verslui ir visuomenei, sudarant galimybę juos gauti be išankstinių sąlygų ir patogiai, vienoje vietoje „vieno langelio“ principu.

„Atviri duomenys yra drąsi, bet labai efektyvi politika. Tam ryžtasi šalys, kurių valstybinis sektorius veikia skaidriai ir atvirai. Atvirų duomenų politika suteikia galimybę piliečiams stebėti valstybės valdymą, valstybės lėšų naudojimą, taip pat stebėti, kaip priimami ir įgyvendinami įvairūs sprendimai. Kuo atviresnė valstybė, tuo labiau žmonės ja pasitiki, o viešumas yra vienas svarbiausių antikorupcinių veiksnių. Be to, ji duoda didžiulę ne tik politinę ir socialinę, bet ir ekonominę naudą: žmonės gauna jiems reikalingą informaciją, o verslas kuria naujas paslaugas ir naujas darbo vietas“, – sako IVPK vadovas K. Andrijauskas.

Šiuo metu viešojo sektoriaus atviri duomenys skelbiami Informacijos rinkmenų sąraše, kuriame galima rasti  informaciją, kuri nurodo, kokie tai duomenys, kas juos tvarko, kokios duomenų gavimo sąlygos, formatas ir kt., bei internetinio adreso nuorodą, kuria pasinaudoję rasite reikiamus duomenis.

Plačiau apie atvirus duomenis, jų naudą, planuojamus darbus ir kita skaitykite čia.