Projektas „Triptikas Nepriklausomybei“Projektas „Triptikas Nepriklausomybei“

Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojai šiais metais įgyvendino projektą „Triptikas Nepriklausomybei“, kuriuo siekė aktualizuoti rajonui ir visai šaliai reikšmingą istorijos etapą, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį. Kadangi Radviliškio rajonas siejamas su Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovomis, siekėme projekto veiklomis parodyti šių kovų prasmę šiandieniniame gyvenime.

Viena iš projekto sudedamųjų dalių – leidinys. Balandiškio kaime, partizanų ryšininkų Sajų sodyboje, 1949 m.  vasario 8–9 d. vyko parengiamieji posėdžiai LLKS suvažiavimo Minaičių kaime, kur buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Deklaracija. Istorinėje archyvinėje LGGRTC pažymoje teigiama, kad Sajų trobos kamaraitėje ir sodybos daržinėje 1949 m. rudenį iškastame bunkeryje iki 1950 m. sausio veikė LLKS Visuomeninė dalis, buvo rengiamas ir spausdinamas Prisikėlimo apygardos laikraštis „Prie rymančio rūpintojėlio“. Leisti šį laikraštį buvo nutarta 1949-02-10 Minaičiuose vykusiame Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavime. Leidinio autorius, redaktorius, spaustuvininkas, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas, partizanų ideologas buvo mokytojas Juozas Šibaila-Merainis, Diedukas, iš Nedzingės valsčiaus Vadėnų kaimo.

Įprasminant 2019 m., kuriuos Seimas buvo paskelbęs LLKS Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais, Radviliškio viešoji biblioteka įgyvendino projektą, kurio metu išleido pirmą papildomą  žurnalo „Radviliškio kraštas“ priedą su 1949 m. partizaniniais laikraščiais. Projektu siekėme tęsti šias veiklas, tad 2020 m. išleidome 1950 m. partizaninių laikraščių rinkinį. Ši projekto dalis išskirtinė tuo, kad akivaizdžiai įrodo: šalia kovų, partizanai kovojo ir žodžiu, leisdami įvairią spaudą.

Antroji projekto dalis – dainuojamosios poezijos vakaras. Norėjome, kad jo metu klausytojai išgirstų muzikos ir poezijos sinergiją. Aktorė Aldona Vilutytė ir atlikėjas Andrius Zalieska-Zala stengėsi savo pasirodymą pripildyti jautrumo, subtilumo, išminties ir perteikti tai, kuo šiandien kiekvienas gyvename.

Dar viena projekto sudedamoji dalis – fotografijų paroda. Siekdami telkti ir stiprinti krašto bendruomenę, fotografijose įamžinome savo miesto žmones. Žinomas fotografas Saulius Jankauskas keliavo Radviliškio gatvėmis, aplankė tautodailininkus, menininkus, renginius ir mūsų protėvių kovų prasmę pateikė fotografijų cikle, kurio tema – laisvė, gimtinė, Lietuva. Šią fotografijų parodą bus galima pamatyti Radviliškio viešojoje bibliotekoje (pasibaigus karantinui) bei jos e. erdvėje. Kartu su profesionaliu fotografu savo kūrybinius darbus parodoje pristato ir du jauni menininkai Santa Gasiūnaitė ir Povilas Laiševcevas.

Projekte atsiskleidė fotografų, istorikų, menininkų, bibliotekininkų bendradarbiavimas. Visos projekto veiklos svarbios ir prasmingos edukacine, kultūrine, istorine prasmėmis. Nuolat ieškodami būdų  krašto istoriją papasakoti įvairiomis formomis, tikimės ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, meilę gimtinei, pasididžiavimą ja ir tuo, ką šiandien joje turime.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija