2022 metų žiemą Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka sumanė paruošti leidinį apie Radviliškio rajono kūrėjus, kalbininkus ir kitus žodinės kūrybos bandytojus. Apie Grinkiškio krašto eiliuotojus, prozininkus ir kalbininkus pasiūlė rašyti mums – Audrai ir Klemui Indrėkams ir Grinkiškio bibliotekininkei Danutei Dauknienei.

Visi trys ėmėmės šio darbo. Sugrupavome literatus į dvi grupes – išleidusius bent po vieną knygą ir publikavusius savo kūrybą almanachuose ar monografijoje „Grinkiškio kraštas“. Išleidusių knygas radome aštuonis, o publikavusių įvairiuose leidiniuose – dešimt.

Apie visų aštuonių autorių knygas išspausdintas straipsnis Viešosios bibliotekos leidžiamame kultūros ir istorijos žurnale „Radviliškio kraštas“ 2022 m. pirmame ir antrame numeryje. O apie kitus bus spausdinamas 2023 metų „Radviliškio kraštas“ pirmame numeryje.

Iš Grinkiškio krašto kilusių ar čia gyvenusių rašto žmonių kūrybą analizavę straipsnio autoriai nusprendė organizuoti susitikimą su galinčiais atvykti eiliuotojais. Tokių atsirado nemažas būrelis: tai Asta Savickaitė-Marcinkienė, Vida Ledzinskaitė-Vaicekavičienė, Laura Baltijutė, Raimonda Kundrotaitė, Eugenijus Varkalevičius, Irena Širvinskienė, kalbininkė Rūta Kazlauskaitė ir vienas iš renginio vedėjų – Klemas Indrėkus.

Pakviesti ir Amžinybėn išėjusių eiliuotojų giminaičiai: Regina Aleknienė – Romualdo Aleknos brolio žmona, Regina Kurienė – Jadvygos Vaitkevičienės dukra, Algerdas Mečinskas – Juozo Mečinsko sūnus.

Toks susibūrimas ir įvyko šių metų kovo 25 dieną, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos aktų salėje. Popietę pradėjo mokyto Arūno Žalgevičiaus paruoštos jaunosios dainininkės. Buvo gražus, jausmingas ir prasmingas literatūrinis renginys. Paklausyti eiliuoto žodžio bei dainų susirinko nemažas būrelis žmonių. Renginyje dalyvavo Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, Kraštotyros-leidybos skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė. Kaip ir visada sulaukta Grinkiškio seniūnijos seniūnės Giedrės Bložienės. Malonu, kad popietėje dalyvauti sutiko ir klebonas Donatas Grigalius.

Renginys pavyko, nes jautriai, įtaigiai kalbėjo ir kūrinius skaitė eiliuotojai ar jų artimieji. Apie kūrybos medžiagą – kalbą – pasakojo kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, kalbininkė Rūta Kazlauskaitė.

Labai gražiai ir kai kuriems kūrėjams netikėtai pagal jų tekstus sukurtas dainas dainavo Grinkiškio pramogų ir šokių salės dainininkai: vadovė – Virginija Šepronienė, Algimantas Kšanas, Bronius Alekna.

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė visiems kūrėjams įteikė šios įstaigos išleistą knygą „Žodis, talpinantis laiką. Literatūros kūrėjai ir puoselėtojai Radviliškio rajone“.

Prie renginio organizavimo maloniai prisidėjo Grinkiškio miestelio bendruomenės pirmininkė Olga Kaminckė ir valdybos nariai.

Renginio metu jaukumo teikė mokytojų Rasos Poškienės, Ritos Lukaševičienės ir Gitanos Karinauskienės meniškai papuošta salės erdvė.

Renginio scenarijų rašė ir literatūrinę šventę vedė Audra ir Klemas Indrėkai.

Po šventės sulaukta daug gražių atsiliepimų. Vadinasi, dar reikia Grinkiškio krašto žmonėms meninio žodžio, šventinio susibūrimo, prasmingo bendravimo.

Audros ir Klemo Indrėkų parengta informacija

Danutės Dauknienės nuotraukos