Bibliotekoje svečiavosi Šiaulių vyskupas

JE Eugenijus Bartulis pristatė 2016 m. kalendorių „Eucharistijos stebuklai“

Gruodžio 10 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje radviliškiečiai ir jų svečiai susitiko su Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Jis čia pristatė savo 2016 m. kalendorių „Eucharistijos stebuklai“ ir leidinį „Evangelija kasdien“.

Tokio aukšto Bažnyčios atstovo bibliotekoje sulaukta pirmą kartą, tad nenuostabu, kad norinčiųjų su juo pabūti tą vakarą susirinko daug. Pagarbiai, džiaugsmingai sutiktas ir vyskupas, ir su juo atvykęs Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės, taip pat Radviliškio dekanas, Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas, kunigas Tadas Rudys, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis.
Juos pristatė renginį vedusi Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir vakarą pradėjo paskaitytais lyriniais, adventinę nuotaiką paskleidusiais posmais. Įkandin suskambo Radviliškio vaikų darželio „Žvaigždutė“ 30 auklėtinių balsai, kurie susiliejo į nuoširdumu jaudinusias giesmes. Šio mažųjų choro, kuriam vadovauja Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Šakėnienė, debiutą bibliotekos salėje ypač šiltai įvertino ir pats vyskupas.
JE Eugenijus Bartulis susirinkusiuosius supažindino su savo naujuoju kalendoriumi „Eucharistijos stebuklai“. Papasakojo apie sumanymą jį sudaryti, apie jame pristatomus įvairiose šalyse įvykusius eucharistijos stebuklus. Kita svarbi, informatyvi ir prasminga pažintis, laukusi tą vakarą – leidinys „Evangelija kasdien“ ir vyskupo mintys apie jį, pamokymai bei patarimai. Abu pasakojimus paįvairino vakaro atmosferą atliepusios šiauliečių sakralinės muzikos ansamblio giesmės.
Renginyje kalbėję Savivaldybės atstovai Jolanta Margaitienė ir Kazimieras Augulis padėkojo JE vyskupui už jo didžiulį indėlį dvasinėje veikloje, už jo leidinius, už šį susitikimą ir įteikė jam radviliškietiškų suvenyrų. Padėkos žodį tarė ir Viešosios bibliotekos vadovai, padovanoję garbiajam svečiui šios bibliotekos naują išleistą knygą „Gerumo šviesa“.
Po renginio vyskupas mielai pasirašė ant savo pristatytų leidinių, kurių norintieji tąkart čia pat galėjo įsigyti, ir dar ilgokai bendravo su renginio dalyviais.

Viešosios bibliotekos inform. ir nuotr.