Vilniaus radviliškėnų sambūryje

Radviliškėnams skambėjo Vytauto Bulzgio akordeono muzika

Kovo 17 dieną Vilniuje surengtas ten gyvenančių radviliškėnų sambūris „Tėviškė – širdžių namai“.

Renginys subūrė per šimtą dalyvių. Tarp jų buvo Seimo nariai Vytautas Juozapaitis, Eugenijus Gentvilas, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė Irena Seliukaitė, „Versmės“ leidyklos direktorius Petras Jonušas, Radviliškio krašto garbės piliečiai Veronika Vasiliauskienė, Romualdas ir Algirdas Budriai, kiti įžymūs, tituluoti mokslo, teisės, literatūros, meno, medicinos atstovai, politikos ir visuomenės veikėjai, jaunimo, Kauno radviliškėnų atstovai. Iš Radviliškio atvyko rajono Savivaldybės meras Antanas Čepononis, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, kai kurie senūnai, kiti Savivaldybės bei jos įstaigų darbuotojai. Visi jie Dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio dėka galėjo bendrauti jaukiose Taikomosios dailės muziejaus patalpose.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė šviesų kraštiečių, išėjusių į amžinybę, atminimą. Po to sambūrį  pasveikino Seimo nariai Vytautas Juozapaitis, Eugenijus Gentvilas. Susitikimą vedę Radviliškio tėviškėnų klubo pirmininkė Aldona Januševičienė ir Vilniaus radviliškėnų bendrijos pirmininkas Mindaugas Briedis apžvelgė šių susivienijimų veiklą bei užmojus.

 Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis padėkojo Vilniaus radviliškėnams už ryšius su gimtine,  už vis sulaukiamą jų paramą ir pakvietė visus sutelkti jėgas ateities darbams. Būtent tam meras inicijavo projektą „Radviliškio krašto gerų darbų ambasadoriai 2016–2018 m.“, kurį pristatė sambūrio dalyviams. Sumanymo esmė – kuo prasmingiau, įsimintiniau kitais metais paminėti Radviliškio miesto 450 metų sukaktį, tinkamai sutikti artėjantį Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir Radviliškyje įvyksiantį Europos žmonių festivalį.

Iniciatyva sulaukė pritarimo. Apie ją, kitas vertingas kultūrines idėjas kalbėjo, sambūriu pasidžiaugė ir savais pasiūlymais pasidalijo Kultūros ministerijos atstovė Irena Seliukaitė, „Versmės“ leidyklos, kuri netrukus turėtų išleisti žinomo mūsų kraštiečio Jono Linkevičiaus monografiją „Šeduva“, vadovas Petras Jonušas, Baisogalos garbės pilietis, dailininkas Arvydas Každailis, žurnalistė Vida Kazlauskienė,  istorikas Zenonas Vasiliauskas, jaunimui atstovaujantis Eugenijus Lastauskas ir kiti.

Pasveikinti Vilniaus radviliškėnai, sulaukę arba tuoj minėsiantys asmenines sukaktis. Renginio dalyviams demonstruotas dokumentinis filmas apie Radviliškį, pristatyti gimtinės vietas atspindintys stendai, skambėjo Radviliškio muzikos mokyklos pedagogo, akordeonininko Vytauto Bulzgio atliekamos melodijos. Pabendrauta ir  neoficialioje aplinkoje.

Radviliškio tėviškėnų sambūriai – tradiciniai. Jie rengiami Vilniuje, Kaune arba Radviliškyje. Į šiemetį susibūrimą sukvietė  rajono Savivaldybė. Organizuoti padėjo Radviliškio viešoji biblioteka, jos darbuotojų grupė, vadovaujama direktorės Violetos Šukaitienės, dalyvavo ir pačiame sambūryje.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos