Prisiminimų vakaras Viešojoje bibliotekoje

Paskutiniąją kovo mėnesio dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje įvyko prisiminimų vakaras „Vadinkite mane sėjėju“, skirtas kraštiečiui šviesuoliui Vladui Žeromskiui atminti.

Į renginį susirinko gausus būrys garbių svečių: Vlado Žeromskio dukros Birutė Panumienė ir Silvestra Kuprijanovienė, kurios papasakojo šviesaus atminimo tėvo biografiją, supažindino su jo talentais, šviesuolio anūkas Gintautas ir jo žmona Simona, jų sūnus, šviesuolio proanūkis Martynas. Tarp susirinkusiųjų buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros docentė, etnomuzikologė, etnologijos daktarė Gaila Kirdienė, kuri pateikė skaidrėse esančią medžiagą „Muzikinis V. Žeromskio portretas“, jos studentės Milda ir Teresė Andrijauskaitės, pagrojusios Vlado Žeromskio kūrinių, suvirpinusių kiekvieno besiklausančiojo širdį.  Dalyvavo ir Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų daktarė docentė Rūta Kazlauskaitė, radviliškietė Vlado Žeromskio giminaitė Liusė Danienė, Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblis „Dainoriai“, vadovaujamas Pauliaus Kablio, kurie atliko šviesuolio muzikinius kūrinius. Baisogalos liaudies muzikos kapelos „Žvangulis“ ir kitų kolektyvų vadovas, kompozitorius, dirigentas, muzikantas, dainininkas, Baisogalos garbės pilietis Vilimas Malinauskas pasidalijo prisiminimais apie Vladą Žeromskį. Jautrių žodžių išsakė ir Baisogalos garbės piliečiai – ilgametė Baisogalos kultūros namų direktorė Irena Žmoginienė bei Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis. Tarp svečių buvo ir Baisogalos gimnazijos trečiosios gimnazinės klasės mokiniai Miglė Jedinkutė ir Robertas Petraitis, kurie skaitė ištraukas  iš Vlado Žeromskio kūrybos, taip pat Baisogalos istorinio-kultūrinio paveldo kaupimo  ir išsaugojimo iniciatyvinės grupės  narė, aktyvi baisogalietė Regina Vaitkevičienė, padėjusi vesti šį vakarą.

Renginio metu pristatyta Birutės Panumienės sudaryta, Reginos Vaitkevičienės redaguota knyga „Vadinkite mane sėjėju“ (2015 m.) apie Vladą Žeromskį. Išsakyta daug šiltų atsiminimų, gražių žodžių, pasidžiaugta, kad saugomas šio šviesuolio reikšmingas kultūrinis palikimas. Anot pasisakiusiųjų, tai buvo labai gabus, bet kartu paprastas, kuklus žmogus, tad ir surengtas Viešojoje bibliotekoje prisiminimų vakaras prilygo jaukiam, jautriam pašnekesiui, skatinusiam visus susimąstyti apie gyvenimo prasmę, paliekamas savo pėdas.

Renginio pabaigoje Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė dėkojo kiekvienam dalyvavusiam svečiui, įteikė padėkos raštus knygos „Vadinkite mane sėjėju“ iniciatorei Birutei Panumienei ir redaktorei Reginai Vaitkevičienei, linkėjo neužmiršti tokių žmonių, kaip Vladas Žeromskis, ir perduoti jų atminimą ateities kartoms.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos