Šalies bibliotekininkų draugijos konferencijoje

Balandžio 22 d. Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) surengė šventinę konferenciją, skirtą XVI Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai. Konferencijos iniciatorė – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Bibliotekų metų iniciatorė Dalia Teišerskytė.

Į Lietuvos Respublikos Seimą gausiai susirinkusius Lietuvos bibliotekų atstovus sveikino Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys,šalies kultūros viceministras dr. Romas Jarockis. Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. Renaldas Gudauskas.

Konferencijoje buvo įteikti geriausių 2015 metų bibliotekininkų, geriausio LBD skyriaus, „Išminties marių“ ir „Jonvabalio“ apdovanojimai, pagerbti aktyviausi bibliotekininkai, prisidedantys prie visuomenės ugdymo, skaitymo skatinimo ir kūrybingumo lavinimo. Iš viso buvo apdovanota ir pagerbta daugiau kaip 40 šalies bibliotekininkų.

Konferencijoje Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė apibendrino 2015 m. draugijos nuveiktus darbus, šiandieninę veiklą.  Revizijos komisijos pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė pristatė draugijos finansinę ataskaitą.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Nacionalinės bibliotekos skyriaus nariai.

Radviliškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai konferencijoje atstovavo bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė, Daugėlaičių padalinio  vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Mėžinienė, Žeimių padalinio vyresnioji bibliotekininkė Birutė Stasiulaitienė ir šių eilučių autorė.

Vidai Marcinkienei buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštas.

Nijolė Stankuvienė,

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja