Adventiniame renginyje – apie tikrąsias vertybes

kazlauskas0003
Gruodžio 9-osios vakarą radviliškiečiai rinkosi į Viešąją biblioteką. Čia jų laukė išskirtinis adventinis renginys „Kad šviestų širdys, o ne eglės“ – susitikimas su kunigu, teologijos licenciatu, religijos švietimo magistru, Kauno arkikatedros bazilikos ceremonijarijumi, vikaru, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoju Artūru Kazlausku ir Radviliškio dekanato dekanu, Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčios klebonu, kunigu, teologijos licenciatu Tadu Rudžiu.

 

Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė. Ji perdavė susirinkusiesiems Savivaldybės sveikinimus artėjančių šv. Kalėdų proga ir padėkojo kunigui A. Kazlauskui, savo atvykimu pagerbusiam radviliškiečius.

Renginį vedusi Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pakvietė kunigą A. Kazlauską pasidalyti mintimis, ką visgi reikia daryti, kad šv. Kalėdų laukime ir džiaugsme „šviestų širdys, o ne eglės“ (šį pavadinimą renginiui pasiūlė pats kunigas). Atsakydamas svečias padovanojo itin prasmingą, klausytojus įtraukusį pokalbį, kuris nuostabiai atitiko advento – rimties, susikaupimo, apmąstymų – metą. Kunigas padėjo gausiems klausytojams giliau pažvelgti į Šventojo Rašto tiesas, jas aiškindamas gyvenimo pavyzdžiais, skatino suvokti, kaip žmogui visada išlikti žmogumi ir atrasti sau laimės formulę, nuolat, visur laikantis šios neskaidomos nuostatos ir šio nuoseklumo: pirmiausia – Dievas, po to – kitas žmogus ir galiausiai – aš pats.

Kunigas T. Rudys pasveikino susirinkusiuosius su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir pakvietė toms šventėms tinkamai pasiruošti, dalyvauti parapijos bažnyčioje rengiamose rekolekcijose.

Renginiui ramaus iškilmingumo suteikė skambėjusios Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios Jaunimo choro, vadovaujamo Aurelijos Šakėnienės, giesmės.

Vakaro svečiams įteikti Viešosios bibliotekos padėkos raštai, gėlių, dovanėlių. 

kazlauskas0004 kazlauskas0002kazlauskas0001


 

 

 

  1. Adventiniame renginyje – teologijos licenciatas, religijos švietimo magistras, Kauno arkikatedros bazilikos ceremonijarijus, vikaras, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Kazlauskas;

2. Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo bažnyčios Jaunimo choro, vadovaujamo Aurelijos Šakėnienės, giesmės šildė renginio dalyvių širdis

3. Pokalbio su svečiais akimirka. Iš kairės – Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčios klebonas Tadas Rudys ir Kauno arkikatedros bazilikos kunigas Artūras Kazlauskas

4. Išskirtinis susitikimas bibliotekos konferencijų salėje sukvietė gausią auditoriją

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos