Iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimo sugrįžus....

suvaziavims2017 m. sausio 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko X asis Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir LBD Radviliškio skyriaus pirmininkė Vida Marcinkienė.

Suvažiavimo delegatus pasveikino LR Kultūros ministrė Liana Ruokytė – Jonsson, Gyvybės mokslų centro profesorius Eugenijus Butkus, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas, UAB „ Asseco Lietuva“ generalinis direktorius Albertas Šermokas.

 

LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė  delegatams draugijos 2014 -2016 m. ataskaitą. LBD revizijos komisijos pirmininkė Asta Bankauskienė perskaitė revizijos komisijos ataskaitą. Delegatai vieningai pritarė abiems ataskaitoms.

LBD Alina Jaskūnienė įteikė apdovanojimus akcijos „Knyga, pakeitusi gyvenimą“ aktyviausiems dalyviams bei LDD tarybos praeitos kadencijos nariams.

Suvažiavimas išsirinko naująją draugijos pirmininkę. Ja tapo Jolita Steponaitienė,  Lietuvos Nacionalinės  bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė. Revizijos komisijos pirmininke išrinkta Asta Bankauskienė.

Suyvažiavimo delegatai išrinko ir naująją LBD tarybą, kurią sudaro 15 narių.

Suvažiavimas svarstė ir LBD metinio mokesčio pakėlimo klausimą. Dalyvių balsų dauguma nutarta, kad LBD mokestis bus 1,5 proc. nuo mėnesinio atlyginimo.