Viešųjų ryšių mokymų ciklas Radviliškio bibliotekininkams

Viešieji ryšiai – tai organizacijos komunikacijos su jai svarbiomis auditorijomis vadyba ir organizacijos reputacijos, patikimumo, puikios reputacijos kūrimo ir palaikymo funkcija. Rugsėjo–spalio mėn. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų komanda turėjo galimybę išklausyti mokymų ciklą „Viešieji ryšiai“. Užsiėmimų metu kiekvienas seminaro dalyvis turėjo progą iškelti rūpimus klausimus, rasti į juos atsakymus bei reflektuojant suvokti elgsenos priežastinius ryšius, kuriančius skatinančią, auginančią, atsakomybe prisotintą aplinką.

IMG 3056

IMG 3074

IMG 3071

 

 

 

 

 

Dviejų dienų, 18 akademinių valandų, teorinio ir praktinio pobūdžio bazinė programa, kurią skaitė skirtingi lektoriai, rėmėsi naujausiais tyrimų rezultatais bei mokslinėmis įžvalgomis. Šie mokymai ypač aktualūs bibliotekininkams: komunikuojant su skaitytojais, pristatant savo veiklas, rengiant įvairius renginius. Biblioteka, siūlydama jai būdingas paslaugas, turi atsižvelgti į vartotojų poreikius bei jų požiūrį į organizaciją. Nuo to gali priklausyti, kaip sėkmingai ir ilgai biblioteka toliau gyvuos. Svarbu, kad bibliotekos vartotojas būtų patenkintas ta paslauga, kurią gauna. Taigi, bibliotekai aktualu numanyti, kokius įvaizdžius susikuria bibliotekos suinteresuotieji ir kokią įtaką tai daro reputacijai. Bibliotekos, kaip ir kitos organizacijos, turi rūpintis neapčiuopiamu savo ištekliumi – reputacija. Analizuojama tema nėra naujiena verslo organizacijoms, kurioms reputacijos vadyba tapo svarbi XX a. stiprėjant konkurenciniams ir kitiems veiksniams.

Bibliotekininkas daug dėmesio skiriama vartotojams ir jų poreikiams. Bibliotekos administracija orientuojasi į personalo ugdymą. Darbuotojų turimos žinios, profesionalumas yra vertingi bibliotekos ištekliai, kurie padeda vartotojams suteikti tokias paslaugos, kurios vertinamos ir naudingos. Nuolatinis vidinės komunikacijos palaikymas padeda sutvirtinti darbuotojų santykius, dalytis turimomis žiniomis, išugdo komandinį jausmą.

Pagrindinis šių mokymų tikslas buvo pagilinti žinias apie profesinį etiketą bei bibliotekos išskirtinumo kūrimą ir žinomumo visuomenėje didinimą panaudojant viešųjų ryšių metodus bei organizacijos įvaizdžio kūrimo praktikumus. Programoje „Profesinis etiketas“ lektorė Dr. Ilona Valantinaitė glaustai aptarė kasdieninį bendravimą nuo pasisveikinimo, rankos paspaudimo iki svečių sutikimo, vaišinimo ir išlydėjimo. Seminare „Moderni įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ lektorė Lidija Laurinčikienė akcentavo tapatumo jausmo svarbą, sukurto organizacijos įvaizdžio vertę. Viena esminių bet kurios šiuolaikinės įstaigos gyvavimo sąlygų – jos bendruomenės narių gebėjimai kurti efektyvią dalykinę vidinę ir išorinę komunikaciją.

Visi programos dalyviai per savo gyvenimą yra sukaupę nemažai patirties asmeninėje bei profesinėje plotmėje, tačiau šios praktinės-teorinės paskaitos suteikė galimybę dar daugiau sužinoti, įtvirtinti ir pasidalyti turimomis žiniomis, sugebėjimais bei pademonstruoti tai, kuo didžiuojamės, kur jaučiamės stiprūs, išskirtiniai ir kur dar turime pasistengti.

Projektas „Viešieji ryšiai“ finansuotas Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto bei Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lėšomis.