Bibliotekininkams – „Mes“ numeris

Viešoji biblioteka parengė ir išleido bibliotekininkams skirto laikraščio „Mes“ numerį (63-iąjį). Tai – Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus leidinys.

Įžanginėje numerio publikacijoje „Išbandymų laikas“ Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė apžvelgia rajono bibliotekininkų pastangas karantino metu, dėkoja už tuo sudėtingu laikotarpiu tęstus darbus, pozityvų nusiteikimą ir sutelktumą. „Apie renginius Pakalniškiuose“ – Pakalniškių bibliotekininkės R. Smailienės mintys apie tenykštėje bibliotekoje vykusius renginius, svarbą, sulauktus jų vertinimus ir pagalbininkus. Numeryje  primenamos bibliotekinės aktualijos – įvykęs draugijos suvažiavimas, Nacionalinė bibliotekų savaitė, iš fondų knygų išrinkti ekslibrisai ir kita. Viešosios bibliotekos, Šeduvos, Šaukoto, Kairėnų, Grinkiškio filialų darbuotojos supažindina su ten vykusiais gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymais („Mums rūpi padėti“). Informuojama apie šiemečius Alksniupių, Beinoravos, Daugėlaičių bibliotekų jubiliejus („Panašios, bet skirtingos“). Rašoma apie kraštotyrinę veiklą Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose („Daugėja kraštotyros darbų“), apie  kitus nuveiktus darbus. Pateikiama  J. Kvedarienės kelionės po Vietnamą įspūdžių, skaitytojų citatų apie knygą ir skaitymą.

Viešosios bibliotekos informacija