Prisimenant trėmimus, pagerbiant tremtinius

Šiemet minime 1941 metų masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 80-ąsias metines. Trėmimai vyko ne vienerius metus.

1948 metų gegužės 22–23 dienomis sovietų okupantai įvykdė operaciją „Vesna“, per kurią iš Lietuvos ištremta net 40 002 asmenys, daugiausia – darbštūs ūkininkai (buvo planuota ištremti 48 000 žmonių, tačiau, nesurinkus į sąrašus įtrauktų šeimų, buvo tremiamos saugumiečių ir kolaborantų parinktos arba tiesiog tuo metu po ranka pakliuvusios šeimos). Operaciją vykdė apie 41 500 rusų atsiųstų ir vietos saugumiečių, karininkų, kareivių, milicininkų, stribų bei sovietinių aktyvistų.

Tremtiniams pagerbti ir tragiškiems įvykiams atminti projektas „Šalčio gėlės lange“ kviečia pasiklausyti 1948 metų trėmimo liudininku tapusio aštuoniolikmečio Utenos gimnazisto Algimanto Katiliaus dienoraščio ištraukų iš knygos „Tremtinio užrašai“ (leidėjas – VšĮ „Pamėginčius“). Spauskite ant nuorodos: https://youtu.be/oI5ZRwy1ry0

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

APIE KNYGĄ „SIBIRO MADONA“

Magansko stotis. 1948 m. birželis. Ką tik išlaipinti iš traukinio...

Sukanka 80 metų, kai buvo pradėtas masinis okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimas į įvairius SSSR regionus. Minint šią sukaktį, išskirtinio dėmesio visoje šalyje sulaukia Radviliškio kraštietės, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojos Birutės Žeromskaitės-Panumienės sudaryta knyga „Sibiro Madona“. Su gimtinės žmonėmis sudarytoja dalijasi mintimis apie šią knygą, jos atsiradimo ištakas, aplinkybes.

Skaityti daugiau...

Biblioterapija per pandemiją: naujausi leidiniai

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie gydomąją skaitymo galią. Daugiau atsiranda ir besidominčiųjų bei norinčiųjų taikyti biblioterapiją. Tad kviečiame susipažinti ir su savo bendraminčiais bei skaitytojais pasidalinti Nacionalinės bibliotekos skaitytojų klubo vadovių organizuota diskusija, kurioje buvo pristatyti ir aptarti pandemijos metu išleisti biblioterapijai skirti leidiniai, svarstyta biblioterapijos prasmė šiandienos gyvenime, dar kartą pristatyta šaunioji Birštono viešosios bibliotekos sukurta mobilioji programėlė „Meditacinė biblioterapija“.