Į Pradžią A Alekna Romualdas

Alekna Romualdas

2012-05-30

Dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys

Gimė 1931 metais spalio 15 dieną Kubiliūnų kaime, Grinkiškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, Kauno taikomosios dailės mokykloje. Baigė Vilniaus dailės instituto Meno istorijos ir teorijos fakultetą. 1954–1956 m. gyveno ir dirbo Pakruojyje. Priklausė vietos literatų būreliui, kartu su bendraminčiais A. Čalnariu ir R. Narečioniu rengė literatūrinius vakarus. Dėstė meno istoriją Vilniaus inžineriniame statybos institute (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

Paskelbė apie 500 straipsnių meno klausimais. Tyrinėjo Vidurio Lietuvos geležinius kalvių darbo kryžius. Išleido leidinius apie skulptorius Kazį Kisielį, Antaną Dimžlį, Vladą Žuklį.

Šaltiniai:

1. Alekna Romas. Pakruojo krašto žmonės: biografinis žinynas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2005, p. 15-16. ISBN 9955-434-01-5.