Į Pradžią A Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė)

Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė)

2012-05-30

Lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platinimo organizatorius

Gimė 1856 metais balandžio 22 dieną Verikauskų kaime, Šiaulėnų apylinkėje, Radviliškio rajone.

Mirė 1916 metais birželio 16 dieną Vilniuje.

Baigęs valdinę pradžios mokyklą, lavinosi savarankiškai. Dirbo Liepojos uoste geležinkelio telegrafistu. Priklausė slaptam Liepojos lietuvių moksleivių būreliui. Jo bute vykdavo būrelio narių susirinkimai. Rūpinosi, kad būrelio bibliotekėlė gautų lietuviškos spaudos, ją platindavo. Uosto karo žandarmerija jį susekė, įkalino ir ištrėmė į Kotelničius (Viatkos gubernija). Ištrūkęs iš tremties, grįžo į Lietuvą. Nuo 1884 m. imdavo knygų iš M. Jankaus. 19 a. pabaigoje Liepojoje dirbo V. Zubovo Gubernijos alaus daryklos ekspeditoriumi. Buvo aktyvus nelegalių lietuvių būrelių dalyvis ir draudžiamosios spaudos platintojas. Gabeno ją ir iš Vilniaus į Liepoją. 1900 m. kalintas Šiauliuose. Vėl apkaltinus lietuviškos spaudos platinimu, ryšiais su Ūkininko ir Varpo redakcijomis, 1902 m. ištremtas į Viatkos guberniją, Nolinską.

1905–1907 m. dirbo Šiauliuose, Gubernijos alaus darykloje, organizavo mėgėjų vaidinimus, rūpinosi įkurti skrajojantį teatrą. Per I pasaulinį karą dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. Bendradarbiavo Vilniaus žiniose, Naujojoje gadynėje ir kt. Vertėsi prekyba. Knygas platino ir po spaudos draudimo panaikinimo.

Šaltiniai:

1. MERKYS, Vytautas. Ambrozaitis Jonas, Ambrazaitis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 428. ISBN 5-420-01485-8.
2. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 17-19. ISBN 978-609-8034-00-4.