Į Pradžią A Augevičius Jonas

Augevičius Jonas

2012-07-03

Gydytojas, Lietuvos karinis veikėjas

Gimė 1883 metais sausio 20 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1953 metais lapkričio 29 dieną Vilyje, Šveicarijoje.

1909 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Per I pasaulinį karą RI (Rusijos imperijos) kariuomenės gydytojas. 1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę. 1917 m. grįžęs dirbo Tartu, Tverėje.

1918 m. grįžo į Lietuvą. Likęs lenkų okupuotame Vilniuje dirbo Vilniaus lietuvių komitete, kitose lietuvių organizacijose. 1922 m. išsiųstas į LR. Dirbo Kaune, Kėdainiuose. 1927–1931 m. buvo 2 artilerijos pulko, 1931–1940 m. – 2 pėstininkų divizijos gydytojas. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 10 27 pašalintas iš 29 šaulių teritorijos korpuso. 1941–1944 m. Kauno valstybinis sanitarijos inspektorius. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1941 m. Kauno komendantūros sanitarijos valdybos viršininkas, Lietuvos apsaugos dalių gydytojas. 1944 m. pasitraukė į Šveicariją. Gedimino 3 laipsnio ordinas (1931).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 201. ISBN 5-420-01499-8.