Į Pradžią B Bušinskis Ignotas (Ignacijus)

Bušinskis Ignotas (Ignacijus)

2012-07-11

Kultūros istorikas, etnografas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1807 metais kovo 24 dieną Pušaloto parapijoje Užubalių dvare, Upytės paviete.

Mirė 1873 metais spalio 30 dieną Mintaujoje (dabar Jelgava), Latvijoje.

Baigė Kražių gimnaziją, mokėsi Vilniaus universitete. Vėliau Ignas Bušinskis valdininkavo Peterburge – tarnavo Karo ministerijoje komisariato departamento kolegijos sekretoriumi. 1853–1855 m. Raseinių apskrities bajorų vadovas. Už paramą 1863 m. sukilėliams su sūnumi ištremtas į Sibirą, jo Baltojo Šaukoto dvaras konfiskuotas. 6 d-metyje I. Bušinskis įsitraukė į Žemaitijos praeities tyrimo sąjūdį. Rašė lenkiškai. Parašė studijas apie Šiluvos bažnyčią (1859), Raseinių dominikonų vienuolyną ir bažnyčią (1861), Dubysą (1871), Kražius (1872), Nevėžio apylinkes (Brzegi Niewiažy 1873). Svarbiausiame veikale – Raseinių pavieto istorinis ir statistinis aprašymas (Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rossieńskiego...1874) pateikė daug žinių apie gyventojų verslus, ypač žemdirbystę, ž. ū. įrankius, valstiečių maistą, drabužius, trobesius. Su kitais rūpinosi išspausdinti S. Daukanto raštus.

Šaltiniai:

1. ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus; VYŠNIAUSKAITĖ, Angelė. Bušinskis Ignotas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 659. ISBN 5-420-01512-9.
2. JUKNEVIČIUS, Petras. Ignas Bušinskis ir jo monografija „Nevėžio krantai“. Pažinkime savo kraštą: konferencijų, skirtų Tarptautinei turizmo dienai, pranešimai. Panevėžys: Tėvynė, 2010, p. 7-12. ISBN 978-609-95085-7-3.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011