Į Pradžią B Būtėnas Vladas

Būtėnas Vladas

2012-07-11

Žurnalistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1940 metais liepos 15 dieną Anykščiuose.

Mirė 2009 metais gegužės 15 dieną Vilniuje.

Mokėsi Kauno Aukštosios Panemunės sanatorijos mokykloje, Kavarsko, Kėdainių, Radviliškio vidurinėse mokyklose, Šiaulių agrozootechnikume. Baigęs Šiaulių agrozootechnikumą ir įgijęs zootechniko specialybę kurį laiką dirbo Kuršėnų rajone zootechniku. 1968 m. baigė Vilniaus universitetą, žurnalistas, Maskvos aukštąją partinę mokyklą. Apsigynė istorijos mokslų kandidato disertaciją. Beveik dvejus metus praleido Afganistane – buvo patarėju vienoje iš provincijų.

1988 m. tapo „Valstiečių laikraščio“ redaktoriumi. 1992 m. vasario mėnesį iš šių pareigų buvo atleistas. Vertėsi privačia žurnalistine praktika, rašė politikos, tarptautinėmis temomis, kūrė eilėraščius ir satyras. 1992–1996 m. kadencijos Seimo narys. Vadovavo Valstybės ir teisės komiteto Teisės pakomitečiui.

Šaltiniai:

1. Kuršėnų krašto žmonės. Sudarytojai Vytautas Kirkutis ir Stasys Lipskis. Vilnius: Žuvėdra, 2011, p. 38. ISBN 978-9955-669-79-1.
2. Vladas Būtėnas (1940). Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2013-06-05]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_But%C4%97nas_%281940%29

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013