Naujienos

Sidabrave – profesoriaus Vlado Žuko memorialinis kambarys

Renginio svečiai. Antroje eilėje penktas iš dešinės – vyskupas Eugenijus Bartulis, septintas – Vaidotas Žukas

Šiemet netekus įžymaus kraštiečio, profesoriaus Vlado Žuko, liepos 5 dieną Viešosios bibliotekos Sidabravo filiale atidarytas memorialinis kambarys, kuriame – jo sidabraviečiams dovanoti paveikslai, knygos, asmeniniai daiktai.

Atidarymo renginys vyko tą pačią dieną, kai minėtas šio miestelio ir bažnyčios gimtadienis. Į biblioteką rinkosi garbiausi svečiai – Vlado Žuko sūnus Vaidotas Žukas su vaikais ir giminėmis, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijos klebonas Remigijus Katilius, Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas. Perkirpta juostelė, apžiūrėti eksponatai. Apie savo tėvelio nueitą kelią, šeimą papasakojo Vaidotas Žukas.
Ilgai ir nuoširdžiai bendrauta, dalytasi viltimi, kad šis kambarys bus gyvas. Norima, kad jame būtų organizuojami susitikimai, pokalbiai, teminiai vakarai, kad jis tarnautų bendruomenei. Toks didžiausias troškimas ir Vaidoto Žuko, kuris išpildė tėvelio norą vertingiausius daiktus padovanoti Sidabravo miestelio bibliotekai, nes netoliese esantis Praščiūnų kaimas buvo jo gimtinė.

Nijolė Snockienė,
Sidabravo filialo vyresnioji bibliotekininkė

Autorės nuotraukos