Naujienos

Vaikų piešinių konkursas

Renginys sukvietė gausų būrį bibliotekos bičiulių

Gruodžio 18 dieną Beinoravos bibliotekoje įvyko vaikų piešinių konkursas K. Donelaičio poemos „Metai“ veikėjų ir gamtos vaizdų temomis. Piešinius vertino patys vaikai. Gražiausiais išrinkti septintokės Akvilės Lukoševičiūtės „Vasaros darbai“ ir ketvirtokės Austėjos Šukytės „Žiemos rūpesčiai“. Abi piešinių autorės apdovanotos vertingais prizais.

Popietės metu buvo prisiminti šv. Kučių ir šv. Kalėdų papročiai, kalbėta apie tikrąją šių švenčių prasmę. Apdovanoti aktyviausi skaitytojai ir bibliotekos dramos būrelio „Kibirkštėlė“ geriausi artistai.
Visi vaikai buvo vaišinami geradarių rėmėjų dovanotais kalėdiniais saldainiais.

Rima Lukoševičiūtė,
Beinoravos bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Olidijos Vaškevičiūtės nuotrauka