Į Pradžią Filialai Naujienos Neatrasti Lietuvos turtai

Naujienos

Neatrasti Lietuvos turtai

2015-04-17

Balandžio 7 dieną Alksniupių ir Raudondvario bibliotekose vyko renginiai, skirti Etnografinių regionų metams. Popietes bibliotekose vedė Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazijos mokytoja metodininkė, vaikų folkloro klubo „Čiutulis“ vadovė, etnokultūros puoselėtoja Rima Šereivienė.


Bibliotekos viešnia savo pasakojimu akcentavo, kad etnografiniai regionai – tai tarsi maži žiburėliai, kurie puošia mūsų kraštą. Jie sukuria savasties jausmą, įkvepia pasididžiavimą savo istorija. Mokytoja kvietė prisiminti, atkurti tai, ką pamiršome, pamatyti tą lobyną, kurį mes visada turėjome, nešti protėvių žinią ateities kartoms, nes jei mes to nedarysime, praeities lobynai negrįžtamai pražus.
R. Šereivienė apibūdino Lietuvos etnografinių regionų skirtumus, pasireiškiančius tautiniuose rūbuose, detalėse, nešiojimo ypatybėse, kalboje, charakterio bruožuose ir turėjusius įtakos mūsų kultūriniam paveldui, tradicijoms bei papročiams.
Alksniupių ir Raudondvario popiečių lankytojai muzikavo lumzdeliais, birbynėmis, molinukais, švilpukais, tarškino terkšles, kleketus, mušė būgną, bandė įsiklausyti į seniausio instrumento dambrelio skambesį.
Susitikimo pabaigoje R. Šereivienė pagrojo autentiškomis kanklėmis, kurių gyvas skambesys sužavėjo susirinkusiuosius.

Almina Šereivienė,
Alksniupių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Autorės ir Daros Bagušienės nuotraukos