Į Pradžią Filialai Naujienos „Poezijos pavasarėlis“ Pašušvyje

Naujienos

„Poezijos pavasarėlis“ Pašušvyje

2017-03-16

Kovo 10 dieną Pašušvio kultūros namuose paminėta Kovo 11-oji ir  Lietuvių kalbos diena, tam skirtas renginys „Poezijos pavasarėlis“.

Į šventę atvyko Grinkiškio seniūnijos seniūnė Giedrė Bložienė ir mūsų kraštiečiai, kuriems  svarbus  lietuviškas žodis, poezijos grožis. Jie sukurtomis eilėmis atvėrė savo širdis ir išsakė jausmus.

Nuskambėjus Justino Marcinkevičiaus eilėraščiui „Gimtoji kalba“, visus pasveikino ir šventinį žodį tarė seniūnė Giedrė Bložienė. Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė pasidalijo mintimis apie lietuvių kalbos kultūrą, šios kalbos grožį, skambesį, ja išleistą literatūrą, pasidžiaugė, kad dar yra kalbančiųjų tarmiškai.

pasusv1

pasusv2

 

Šių eilučių autorė pasakojo apie poezijos kalbą, jos savitumą, akcentavo, kad tai pati  trumpiausia kalba, sklindanti iš širdies į širdį. Kartu priminė, kad gegužę į rajoną ir į Pašušvį, kaip kasmet, vėl atskris didžioji „Poezijos pavasario“ paukštė, atlydėsianti būrį žinomų poetų.

Puikus pavyzdys, kaip siejasi žodžiai ir muzika, yra Pašušvio pagrindinės mokyklos himnas. Jo žodžius parašė į amžinybę jau išėjęs mūsų kraštietis, Gulbinų kaimo gyventojas, buvęs didelis knygos mylėtojas ir aktyvus bibliotekos skaitytojas Jonas Poškus, o muziką himnui sukūrė  A. Mockuvienė.

Jono Poškaus atminimą renginyje pagerbėme tylos minute, po to visi sugiedojome himną.

Savo jausmais, išgyvenimais ir eilėmis dalijosi mūsų krašte gyvenantys ir eilėraščius rašantys  žmonės. Viena jų – pašušvietė Janina Kazlauskienė. Pasidžiaugėme, kad ji meilės gimtajai kalbai jausmą perdavė dukrai, žinomai humanitarinių mokslų daktarei, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentei Rūtai Kazlauskaitei.

Darbšti, kruopšti, atsakinga, kūrybinga Irena Širvinskienė. Ji kuria eiles,  intermedijas, dramas, įvairius scenos vaizdelius. Moteris žemaitiškai paskaitė sukurtą eilėraštį, kuris prajuokino visus salėje sėdinčius žiūrovus.

Paskaityta ir Alvyros Vaičekonienės kūrybos. Tai labai jautrūs, šio laikmečio gyvenimą atspindintys posmai, kurių klausantys salėje ne vienas braukė ašaras.

Išklausėme, ką kuria, kokiomis mintimis gyvena jaunas žmogus – Ema Jackutė. Ji paskaitė ir savo sesės Paulinos sukurtų eilių.

Savo kūrybą pristatė Vaitiekūnų kaimo gyventojas, ūkininkas, bendruomenės pirmininkas Eugenijus Varkalevičius. Grinkiškietės Elytės Pilinkienės sukurtų eilių paskaitė kultūros specialistė Rima Juozaitienė.

Renginio metu šoko Pašušvio pagrindinės mokyklos jaunieji šokėjai (vadovė Kristina Urbonaitė), skambėjo dainos, kurias atliko pašušvietė Nomeda Hofmanaitė, mokytojos ir kultūros specialistės (vadovė Rita Ivoškienė). 5–10 klasių mokiniai ir mokytojos paengė ,,Laisvės šakeles“, kurios papuošė sceną.

Kartu praleistas laikas suteikė galimybę mintinis aplankyti savo tėviškę, pajusti pavasario dvelksmą, įvertinti savo tautos laisvę.

Lina Lydikaitienė, Pašušvio filialo vyresnioji bibliotekininkė