Skačkauskas Žilvinas

Poetas, vertėjas, humoreskų kūrėjas

Gimė 1951 metais rugsėjo 21 dieną Suchorečjės kaime, Dunino apylinkėje, Tugano rajone, Tomsko srityje, Rusijos Federacijoje.

1956 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, iki 1973 m. gyveno Radviliškyje. 1958–1969 m. mokėsi Radviliškio 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1971–1975 m. studijavo VPI istoriją, 1976–1980 m. – VU teisę (nebaigė). 1978–1979 m. 1973 m. persikėlęs į Šiaulius, 1973–1977 m. dirbo Šiaulių Aušros muziejuje, 1980–1982 m. – Šiaulių televizorių gamykloje, nuo 1982 m., jo žodžiais tariant, – „laisvasis statybininkas ir laisvasis menininkas“. Nuo 2005 m. lapkričio mėn. UAB Man įdomu, leidžiančios žurnalą Man įdomu, direktorius. 

Kūrybinį kelią pradėjo eilėraščiais, kuriuos rašo nuo 15 m. Pirmą eilėraštį paskelbė 1968 m. Radviliškio rajono spaudoje, o respublikinėje debiutavo 1981 m. Dirbdamas televizorių gamykloje sociologu, ėmėsi humoreskų. Pats teigia, kad būtent šis darbas jį „suformavo kaip humoristą-satyriką“. Anot jo, humoreskas pradžioje rašė iš nuobodulio: kartais nebūdavo jokio konkretesnio darbo, bet vis vien reikėjo „atsėdėti valandas“. Kita vertus, kiekviename gamyklos ceche buvo agitbrigados, kurioms reikėdavo tekstų.

Almanachuose, periodikoje paskelbė daugiau kaip 100 humoreskų. Yra humoreskų knygų Taurovizija (1993), televizijos laidų Šou bulvaras, Kaimynai, televizijos filmo Papokšlis ir kiti scenarijaus bendraautoris. Neužmiršo ir meilės lyrikos. Paskelbė meilės lyrikos eilėraščių lietuvių meilės lyrikos knygoje Mudviejų vakaras (1996). Išleido politinių humoreskų rinkinį Tik nenuvertink Lietuvos (2000), humoreskų knygą Burna pati juokias (2003). Išvertė K. Hamsuno romaną Užžėlusiais takais (2001), anglų, danų rašytojų kūrybos.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 411-412. ISBN 9955-579-12-9.
2. Žilvinas Skačkauskas. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2009 [žiūrėta 2010-06-07]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilvinas_Ska%C4%8Dkauskas