Prozininkas, demokratas

Gimė 1800 metais liepos 3 dieną Šilelių dvare, netoli Baisogalos, Radviliškio rajone.

Mirė 1871 metais liepos 20 (02) dieną Ruffece, Prancūzijoje.

Baigęs Kėdainių gimnaziją iki 1823 m. studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1823 m. gyveno tėviškėje, buvo Šiaulių apskrities žemės ribų teisėjas. Prasidėjus 1831 m. sukilimui, Baisogaloje suorganizavo sukilėlių būrį ir jam vadovavo, vėliau vadovavo Šiaulių apskrities sukilėlių raitininkams. Baigiantis sukilimui, su generolo H. Dembinskio daliniais pasitraukė į Varšuvą, po to perėjo Vokietijos sieną ir atsidūrė Prancūzijoje. Priklausė Lenkijos demokratinei draugijai, 1836 m. pasirašė jos Manifestą, skelbiantį svarbiausią būsimo sukilimo uždavinį – panaikinti baudžiavą ir valstiečiams be išpirkos perduoti turimą žemę.

Prancūzijoje anonimiškai išleido beletrizuotų atsiminimų knygą Ponas Teisėjaitis, arba Pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją (Pan Sędzic czyli Opowiadanie o Litwie i Žmudzi 1839, liet. 1967). Joje aprašė dvarininkų ūkį, buitį, požiūrį į baudžiauninkus kaip į vergus, valstiečių išnaudojimą, stiprėjančias antibaudžiavines nuotaikas, pateikė žinių apie 1831 m. sukilimą. 1848 m. dalyvavo Poznanės sukilime.

Kelių darbų Žinios apie Žemaitiją ir Kuršą, Apie Lenkijos padalijimą, Šiaulių apskrities sukilimo aprašymas ir kt. likę rankraščiai iki II pasaulinio karo buvo saugomi Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 18. ISBN 5-420-01561-7.
2. KARALIŪTĖ, Asta; MAŽEIKAITĖ, Giedrė. Demokratas nuo Baisogalos – Jonas Goštautas. Daugyvenės krašto šviesuoliai – 4: konferencijos, įvykusios 2006 m. spalio 14 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 3.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 149-150. ISBN 9955-579-12-9.