Dailininkas, grafikas

Gimė 1927 metais balandžio 24 dieną Vaiduloniuose, Radviliškio rajone.

Mirė 2011 metais kovo 1 dieną Vilniuje.

1945 m. baigė Radviliškio vidurinę mokyklą, 1959 m. – Irkutsko vidurinę dailės mokyklą, 1964 m. – VDI Grafikos fakultetą (knygos apipavidalinimo ir iliustracijos specialybę). 1964–1977 m. – Eksperimentinio taros ir pakavimo KB dailininkas konstruktorius.

Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1966 m., daugelio pastelių, akvarelių, piešinių, iliustracijų, miniatiūrų, taip pat 50 ženklų, patvirtintų TSRS valstybinių patentų ir išradimų komitete, apie 50 ekslibrisų, daugiau kaip 100 plakatų autorius. Darbai aprašyti Lietuvos periodiniuose leidiniuose, Tarybinėje Lietuvos enciklopedijoje, Lietuvos ir tarptautiniuose taikomosios grafikos, plakato, ekslibriso parodų kataloguose, meno leidiniuose. K. Borutos knygos Mediniai stebuklai iliustracijų autorius. Žymiausi plakatai, išleisti dideliu tiražu ir įvertinti premijomis: Daug metalo sugadino, vieną varžtą pagamino (1966, leidyklos Sovietskij chudožnik premija), Tikrinkite sveikatą (eksponuotas Paryžiuje ir kituose Prancūzijos miestuose), Nelikime be dienraščio 1971 (reprodukuotas V. N. Liachovo albume Sovietskij reklamnyj plakat, reklamnaja grafika 19331973, 1977), Respublikinės filatelijos parodos (1977, Lietuvos ryšių ministerijos premija), tarptautinės Varšuvos plakatų bienalės (Lenkija, 1980), parodos Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją (Kultūros ministerijos premija, 1975), tarptautinės taikomosios grafikos bienalės Brno (Čekoslovakija, 1984) ir kt. dalyvis. Iš viso dalyvavo apie 30 nacionalinių ir tarptautinių parodų ir konkursų (Baltarusijoje, Belgijoje, Čekoslovakijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Kuboje, Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje), gavo nemažai premijų. 1984 m. surengė respublikinę taikomosios grafikos parodą, sutelkusią apie 200 dalyvių su 2000 kūrinių ir apėmusią 25 metų tarpsnį, taip pat autorines plakato (1977) ir grafikos (1984) parodas Vilniuje.

Šaltiniai:

1. Kas yra kas Lietuvoje 97/98. Kaunas: Neolitas, 1998, p. 269. ISBN 9986-709-03-2.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011