Sociologas, ekonomistas, profesorius, socialinių mokslų daktaras

Gimė 1955 metais rugpjūčio 19 dieną Radviliškyje.

1976 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą ir iki 1979 m. dirbo šturmanu tolimojo plaukiojimo laivuose. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. ekonomikos mokslų kandidatas, 1994 m. docentas, 2008 m. profesorius.

Nuo 1983 m. Vilniaus universitete dėstė ekonomiką, nuo 1996 m. Filosofijos fakulteto socialinės politikos ir socialinės gerovės ekonomikos dėstytojas, nuo 2005 m. Socialinio darbo katedros vedėjas. Nuo 2002 m. Socialinių tyrimų instituto tarybos pirmininkas. Nuo 2006 m. Tarptautinės socialinės gerovės tarybos Europos regiono ekspertų komiteto narys, nuo 2008 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.

Mokslinės veiklos sritys: viešojo sektoriaus ekonomika, darbo rinka, pensijų sistema, skurdo problemos, socialinė politika ir socialinė apsauga bei kita.  

Svarbiausi veikalai (visi su kt.): Mikroekonomika. Ekonomikos teorija (d. 1, 1992), Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti (Capacity Building for Rural Poverty Reduction 2000), Pensijų reformos Baltijos šalyse (Pension Reforms in the Baltic States 2006).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 648. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. Romas Lazutka. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2014 [žiūrėta 2014-04-01]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Romas_Lazutka

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2014