Inžinierius, aviamodeliuotojas, aviakonstruktorius, išradėjas, biologas

Gimė 1920 metais sausio 29 dieną Maneitų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1988 metais sausio 21 dieną Šiauliuose.

Mokėsi Dambavos pradžios mokykloje, Šeduvos progimnazijoje, Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1938 m. baigė Nidos sklandymo mokyklą, 1938–1939 m. – lakūnų apmokymo kursus. 1941 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą.

Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo gaminti aviamodelius. 1935 m. suorganizavo pirmąsias Lietuvoje aviamodelių varžybas. 1948 m. tapo sklandytuvų modelių klasės čempionu.

Nuo 1949 (1950) m. Petras Motiekaitis – Šiaulių Elnio kombinato vyriausiasis inžinierius konstruktorius. Domėjimasis aviamodeliais nenutrūko. Jis sukonstravo ir pastatė 3 sportinius sklandytuvus (1937, 1952 ir 1957 m.). Per savo gyvenimą Petras Motiekaitis pasiekė 16 pasaulio ir 22 SSRS rekordus.

Iki gyvenimo pabaigos dirbo Elnio kombinate. Padarė 5 odos gamybos išradimus, todėl tuometinė SSRS lengvosios pramonės ministerija Petrą Motiekaitį pripažino geriausiu racionalizatoriumi.

Neliko pamirštas ir pomėgis gamtai. Inžinierius mėgo fotografuoti drugius. Jis padarė 2 atradimus spalvotos fotografijos srityje. Beveik 37 metus tyrė drugius Šeduvos miškuose ir Gubernijos miške prie Šiaulių. 1962 m. buvo išleistas spalvotų atvirukų rinkinys apie drugius, o parašyta knyga apie juos dienos šviesos neišvydo.

Petro Motiekaičio straipsnius apie aviaciją spausdino Sparnai, Krylja rodiny, Modelist-konstruktor. Kartu su A. Pranskėčiu 1957 m. išleido knygą Jaunasis aviamodelistas.

Petras Motiekaitis mirė 1988 m. sausio 21 d., palaidotas Šiauliuose, Donelaičio gatvės kapinėse.

Šaltiniai:

1. JUKNEVIČIUS, Petras. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 39-43. ISBN 978-9955-850-01-4.
2. JUKNEVIČIUS, Petras. Pasaulio rekordininkas iš Maneitų. Radviliškio kraštas, 2008, nr. 1, p. 11-14. ISNN 1822-0517.
3. BALČIŪNAS, Darius. Padangių nenumaldoma aistra... Mūsų kraštas, 1995, sausio 21, p. 8. ISNN 1392-9453.
4. LUKOŠEVIČIUS, Pranas. Reikėjo berniukams padangių žydrų. Mūsų kraštas, 2000, sausio 29, p. 4. ISNN 1392-9453.