Chirurgas, docentas

Gimė 1927 metais sausio 30 dieną Vadaktų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2009 metais sausio 30 dieną Vilniuje.

Iki 1940 m. augo ir mokėsi Ukmergėje. Nuo 1940 m. balandžio mėn. su šeima gyveno Vilniuje. Mokėsi Vytauto Didžiojo berniukų gimnazijoje, kurią baigė aukso medaliu. 1950 m. baigęs Vilniaus universitetą, įgijo chirurgo specialybę. Dirbo Vilniaus I klinikinėje ligoninėje; nuo 1953 m. krūtinės ląstos ir pilvo chirurgijos skyriaus vedėjas.

Paskelbė mokslinių straipsnių apie tulžies pūslės ir takų akmenligės, širdies sužeidimų chirurginį gydymą, biomicino vartojimą chirurginėje klinikoje ir kitais chirurgijos klausimais.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mintis, 1968, p. 663.
2. Chirurgo Petro Narbuto biografijos metmenys. Prieiga per internetą: http://www.mtp.lt/files/89_90_mtp.pdf

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011