Kunigas

Gimė 1883 metais birželio 15 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1939 metais gruodžio 9 dieną Brukline, JAV.

Pradinę ir vidurinę mokyklą išėjo privačiai. Šiauliuose išlaikė 4 gimnazijos klasių egzaminus ir išvyko į Šiaurės Ameriką.

1904 m. įstojo į Ontario kunigų seminariją Kanadoje. Kunigu įšventintas 1910 05 21. Klebonavo įvairiose parapijose, vikaru buvo Hartforde, 1913 m. Angelų karalienės bažnyčioje Brukline. 1914–1935 m. dirbo klebonu. Nusilpus sveikatai, oficialios vietos niekur nebeužėmė.

Šaltiniai:

1. Šiaulėnai: monografija. Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2004, p. 458. ISBN 9955-568-13-5.