Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Strielčiūnas Alfonsas

Kunigas

Gimė 1920 metais spalio 6 dieną Paežerių kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1988 metais rugpjūčio 25 dieną Pandėlyje, Rokiškio rajone.

Mokėsi Užuožerių pradžios mokykloje, Šeduvos progimnazijoje ir Šiaulių berniukų gimnazijoje. Baigęs 6 gimnazijos klases, 1938 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. sausio 14 d. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas suteikė kunigystės šventinimus.

Kunigas A. Strielčiūnas vikaravo Vyžuose, Vabalninke, Kupiškyje, Naujamiestyje. 1949–1959 m. administravo Obelių parapiją. Už pirktas atliekamas nuo statomos Klaipėdos bažnyčios medžiagas, kunigas A. Strielčiūnas buvo nubaustas vienerių metų darbams Kraštų (Biržų r.) plytinėje.

Vėliau kunigas A. Strielčiūnas buvo paskirtas Pabiržės altaristu. 1963 m. jis buvo Alizavos klebonu, o 1976 m. išvyko klebonauti į Surdegį. Po poros metų paskirtas altaristu į Pasvalį, nuo 1981 m. – Pandėlio altaristas.

Šaltiniai:

1. LUKŠYTĖ, Inga. Kunigas Alfonsas Strielčiūnas. Daugyvenės krašto šviesuoliai – 2: konferencijos, įvykusios 2005 m. spalio 15 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2005, p. 7.