Agronomas, poetas, smuikininkas

Gimė 1906 metais rugsėjo 29 dieną Valatkonių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1993 metais vasario 6 dieną Kubiliūnų kaime, Radviliškio rajone.

Mokėsi Joniškėlio žemės ūkio technikume. Buvo šaulys, jaunalietuvių būrelio vadas. Po antrojo pasaulinio karo keletui metų buvo ištremtas į Rusijos gilumą. Grįžęs dirbo apylinkės seniūnu, kolūkio pirmininku.

Eilėraščius pradėjo rašyti jaunystėje. Jie publikuoti rajoninėje spaudoje, kolektyvinėje knygoje Eiliavimai (1994). Eilėraščius deklamuodavo Poezijos pavasario šventėse. Mėgo muziką ir dainą. Subūrė kaimo kapelą. Dirbo smuikus.

Šaltiniai:

1. Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai. Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2000, p. 464. ISBN 9955-450-02-9.
2. Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto almanachas: poezija. [Sudarytoja Aldona Januševičienė]. Šiauliai: Saulės delta, 1998, p. 15-16. ISBN 9986-899-14-1.