2016 metai

15 d.

―  105 m., kai (1911) Pakalniškiuose gimė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius. Mirė 1994 m. liepos 10 d. San Paule, Brazilijoje.

―  85 m., kai (1931) Velžiuose gimė Birutė Senulytė-Skipskienė, pedagogė, literatė, kraštotyrininkė.

23 d.

―  15 m., kai (2001) Vilniuje mirė Algimantas Žukas, žurnalistas. Gimė 1944 m. sausio 3 d. Vilgirdaičiuose.

24 d.

―  95 m., kai (1921) Sudeikiuose, Utenos r., mirė Juozas Šnapštys-Margalis, kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1877 m. kovo 29 d. Margiuose.

 

BALANDIS

 

1 d.

―  70 m., kai (1946) Juodupiuose gimė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius konstruktorius, docentas. Mirė 2010 m. lapkričio 6 d.

4 d.

―  45 m., kai (1971) Kaune mirė Antanas Bistrickas, statybos inžinierius, architektas. Gimė 1900 m. sausio 24 d. Kauliniuose.

9 d.

―  70 m., kai (1946) Ožaičiuose gimė Jonas Tauginas, miškininkas, mokslininkas, literatas. Mirė 1999 m. birželio 9 d. Vadaktuose.

11 d.

―  45 m., kai (1971) Niujorke, JAV, mirė Stasys Valiušaitis, kunigas, kanonų teisės daktaras. Gimė 1910 m. rugpjūčio 13 d. Juodupiuose.

12 d.

―  155 m., kai (1861) Kudinuose gimė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Mirė 1939 m. spalio 27 d. Kudinuose.

19 d.

―  90 m., kai (1926) Anykščiuose mirė Juozas Brazaitis, gydytojas, literatas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1850 m. sausio 3 d. Varnioniuose.

20 d.

―  10 m., kai (2006) JAV mirė Jurgis Janušaitis, žurnalistas, prekybininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1912 m. rugpjūčio 4 d. Džiugoniuose.

22 d.

―  160 m., kai (1856) Šiaulėnuose gimė ir 100 m., kai 1916 m. birželio 16 d. Vilniuje mirė Jonas Ambrozaitis (Ambrazaitis) (Šiaulių Dėdė), visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

26 d.

―  90 m., kai (1926) Vabaliuose gimė Mečislovas Jučas, istorikas, habilituotas istorijos mokslų daktaras.

 

GEGUŽĖ

 

3 d.

―  95 m., kai (1921) Palonuose gimė ir 20 m., kai 1996 m. vasario 14 d. Vilniuje mirė Vaclovas Balčiūnas, inžinierius architektas.

4 d.

―  55 m., kai (1961) Radviliškyje gimė Aurelija Malinauskaitė, istorikė, muziejininkė.