2016 metai

 

RUGSĖJIS

 

3 d.

―  120 m., kai (1896) Liudiškiuose, Anykščių r., gimė Petras Biržys (Pupų Dėdė), istorikas, poetas, dainininkas. Mokytojavo Radviliškyje. Mirė 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje.

6 d.

―  80 m., kai (1936) Kubiliūnuose gimė Algimantas Urba, inžinierius mechanikas, habilituotas technikos mokslų daktaras. Mirė 2008 m. sausio 29 d.

9 d.

―  80 m., kai (1936) Butkiuose gimė Algimantas Jasaitis, kultūros darbuotojas, buvęs Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius.

12 d.

―  100 m., kai (1916) Pavartyčiuose gimė Kostas Dočkus, metalurgijos ir chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas. Mirė 2004 m. kovo 12 d. JAV.

―  55 m., kai (1961) Radviliškyje gimė Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

18 d.

―  60 m., kai (1956) Kaune gimė Vidmantas Valiušaitis, žurnalistas, publicistas, redaktorius. Jo tėvai kilę iš Juodupių k.

21 d.

―  65 m., kai (1951) Suchorečjės k., Dunino apyl., Tugano r., Tomsko sr., Rusijoje, gimė Žilvinas Skačkauskas, poetas, vertėjas, humoreskų kūrėjas. 1956 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, iki 1973 m. gyveno Radviliškyje.

23 d.

―  165 m., kai (1851) Juodžiuose gimė Matas Miežinis, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Mirė 1929 m. spalio 27 d. Šiluvoje, Raseinių r.

26 d.

―  175 m., kai (1841) Anapolyje, Rokiškio r., gimė Antanas Vienažindys, kunigas, poetas. Kunigavo Šiaulėnuose. Mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d. Laižuvoje, Mažeikių r.

29 d.

―  110 m., kai (1906) Valatkoniuose gimė Vladas Žeromskis, agronomas, poetas, smuikininkas. Mirė 1993 m. vasario 6 d. Kubiliūnuose.

 

SPALIS

 

1 d.

―  135 m., kai (1881) Agelaičiuose, Raseinių r., gimė Antanas Marijošius, muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio bažnytiniam chorui, Šaulių sąjungos Radviliškio chorui ir kt. Mirė 1957 m. gruodžio 31 d. Kaune.

―  10 m., kai (2006) Vilniuje mirė Bronė Katinienė, pedagogė. 1944–1949 m. mokytojavo Radviliškyje. Gimė 1909 m. sausio 6 d. Slibinuose, Vilkaviškio r.

14 d.

―  105 m., kai (1911 ) Daužnagiuose gimė Julius Duršliokas, vargonininkas, dainininkas, chorvedys. Mirė 1999 m. sausio 4 d. Kaune.

15 d.

―  85 m., kai (1931) Kubiliūnuose gimė Romualdas Alekna, dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

―  10 m., kai (2006) mirė Algirdas Kliorė, geležinkelio transporto inžinierius, buvęs pirmasis atkurtų nepriklausomų Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius. Gimė 1937 m. sausio 3 d. Šeduvoje.