2012 metai

KOVAS

 3 d.

– 95 m., kai (1917) Ramoškių k. gimė Stanislava Kairienė-Nauskutė, Argentinos lietuvių visuomenės veikėja.

4 d.

– 90 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Janina Misiūraitė, dainininkė, operos ir baleto teatro solistė. Mirė 2003 m. vasario 6 d. Vilniuje.

7 d.

– 65 m., kai (1947) Jaskynės k. gimė Kazimieras Kuzminskas, gydytojas chirurgas, Seimo narys.

9 d.

– 110 m., kai (1902) Džiugoniuose gimė Pranutė Ivanauskienė-Janušauskaitė, prekybininkė, visuomenės veikėja. Mirė 1995 m. vasario 26 d. Čikagoje, JAV.

11 d.

– 75 m., kai (1937) Vėriškių k. gimė Petras Tvarijonavičius, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1993 m. gegužės 29 d.

15 d.

– 55 m., kai (1957) mirė Jurgis Žilinskas, gydytojas anatomas antropologas, profesorius. Gimė 1885 m. balandžio 23 d. Januškonių k.

24 d.

205 m., kai (1807) gimė Ignacijus Bušinskis, kultūros istorikas, etnografas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Gyveno Baltojo Šaukoto dvare. Mirė 1873 m. spalio 30 d. Mintaujoje, Latvijoje.

 29 d.

– 135 m., kai (1877) Margiuose gimė Juozas Šnapštys-Margalis, kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas. Mirė 1921 m. kovo 24 d. Utenos r.

– 85 m., kai (1927) Sidarių k. gimė Jonas Stankus, biomedicinos mokslų daktaras.