2014 metai

GEGUŽĖ

2 d.

- 65 m., kai (1949) Karagandoje, Kazachstane, mirė Vladas Brazauskas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras. Gimė 1898 m. rugsėjo 19 d. Radviliškyje.

- 20 m., kai (1994) Kaune mirė Janina Stanionienė, gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė, docentė. Gimė 1917 m. sausio 3 d. Praščiūnuose.

3 d.

- 75 m., kai (1939) Kuktiškių k., Utenos r., mirė Kazimieras Daukša, kunigas, lietuviškos spaudos platintojas. Gimė 1866 m. sausio 29 d. Kairėnuose.

8 d.

- 90 m., kai (1924) Radviliškyje gimė Stasys Bistrickas, žurnalistas, kultūros veikėjas.

- 30 m., kai (1984) Kaune mirė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas. Pokario metais buvo Grinkiškio progimnazijos direktorius. Gimė 1907 m. rugsėjo 24 d. Šapnagiuose, Šiaulių r.

14 d.

- 140 m., kai (1874) Notiniškiuose gimė Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis, dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas, knygnešių rėmėjas. Mirė 1970 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje.

15 d.

- 5 m., kai (2009) Vilniuje mirė Vladas Būtėnas, žurnalistas, politinis bei visuomenės veikėjas. Mokėsi ir dirbo Radviliškyje. Gimė 1940 m. liepos 15 d. Anykščiuose.

17 d.

- 15 m., kai (1999) Vašingtone, JAV, mirė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Šeduvoje.

25 d.

- 95 m., kai (1919) Daugpilyje, Latvijoje, kalėjime buvo sušaudytas Ignas Vaitiekūnas, ateitininkas. Gimė 1896 m. kovo 12 d. Baukuose. 

29 d.

- 80 m., kai (1934) Šeduvoje gimė Algimantas Gleveckas, gydytojas oftalmologas.