ISTORIJA

Alksniupių apylinkės gyventojai tremtyje:  [rankraštis]. Parengė G. Vengrienė. Alksniupiai, 2000.

Aušros aikštėje statomo paminklo kovoms su bermontininkais atminti istorija: [rankraštis].  Parengė R. Jelinskaitė; konsultavo A. Jelinskas, vad. L. Maminskienė. Radviliškis, 1999.

Beinoravos krašto „Vienybės“ kolūkis: [rankraštis].  Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2003.

Beinoriškio žemės ūkio bendrovės istorija: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Bialozorų dvaras: [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė, A. ir K. Indrėkai, J. Armonaitė. Grinkiškis: Grinkiškio Jono Poderio vid. mokykla, 2007.

Brangesnė už auksą: Radviliškio rajono Polekėlės tarybinio ūkio istorija: 1956–1985: [rankraštis]. Parengė Polekėlės ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos. Polekėlė, 1986.

Buvusio Šeduvos rajono istorija: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2017.

Buvusių kalinių, gyvenusių Grinkiškio valsčiuje, atsiminimai: [rankraštis]. Parengė Grinkiškio Jono Poderio vid. mokyklos kraštotyros būrelis; vad. I. Bružienė.  Grinkiškis, 2000.

Darbo metai Aukštelkų kultūros namuose: [rankraštis]. Prisiminimus užrašė I. Kavaliauskienė. Aukštelkai, 1987–2006.

Daugėlaičių apylinkės kryžiai ir įsimintinos vietos: [rankraštis]. Parengė M. Bielskienė, B. Paškūnaitė. Daugėlaičiai, 2000.

Du kartus naikintas Martinaičių kaimas: [rankraštis]. Parengė E. Šlioraitė-Mockaitienė.  Grinkiškis, 2007.

Džiugonių, Daukantų ir Rukonių kaimų istorinė apžvalga:  [rankraštis].  Parengė D. Jakševičius; vad. R.  Grybova.  Sidabravas, 2000.

Gyvenimas ant Šušvės krantų. T. 1. Radviliškio rajono Grinkiškio tarybinio ūkio istorija 1944–1986: [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos. Grinkiškis, 1987.

Gyvenimas ant Šušvės krantų. T. 2. Radviliškio rajono Grinkiškio tarybinio ūkio istorija 1944–1986: [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija, partinė, profsąjungos organizacijos.  Grinkiškis, 2000.

Gyvenimo žingsniai: [nuotraukų albumas apie paminklus]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai.

Grinkiškiečių, buvusių tremtinių atsiminimai:  [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė, D. Dauknienė, I. Bružienė. Grinkiškis, 2000.

Grinkiškio senolių atsiminimai: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1999.

Grinkiškio žemės ūkio bendrovės istorija: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Ieva Plikūnienė: atsiminimai:  [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2014.

Istorija apie pastatą Šeduvoje, Kėdainių gatvėje Nr. 6: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2001.

Išnykę kaimai:  [rankraštis].  Parengė E. Jankūnienė. Pociūnėliai, 2011.

Išnykęs Auksučių kaimas: [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Išnykusių kaimų istorija. Dvylių kaimas: [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Kairėnų kaimo bendruomenės veikla  2003‒2010: [rankraštis]. Parengė G. Jurevičienė. Kairėnai, 2011.

Kompleksinės kraštotyrinės ekspedicijos Radviliškio rajone, Šiaulėnų apylinkės „Artojo“ kolūkyje medžiaga:  [rankraštis].  LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Radviliškio rajono skyrius. Medžiagą spausdino ir tvarkė S. Žiaunytė. Radviliškis, 1982.

Kutiškių bandymų stoties eksperimentinio ūkio istorija 1936‒2000: [rankraštis].  Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2001.

Kutiškių darželis – mokykla: [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė.  Kutiškiai, 2011.

Lietuvos kariuomenės kovos su bermontininkais prie Radviliškio: [istorinė medžiaga]: [rankraštis]. Sudarė E. Prascevičius.  Radviliškis, 1998.

Mažasis žalias kaimas Būdai:  [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Niekas neužmiršta...: medžiaga apie Baisogaloje perlaidojamus partizanų palaikus: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė, E. Pužauskienė. Baisogala, 2003.

Pakiršinio kaimo bendruomenės istorija  2003‒2010: [rankraštis].  Parengė R. Ganienė- Oginskienė. Pakiršinys, 2011.

Pasakojimai apie knygnešius ir knygų platinimą Šiaulėnų apylinkėse: [rankraštis]. Parengė N. Petraitytė. Šiaulėnai, 1995.

Paulinos Kriaučiūnienės atsiminimai apie gimtąjį Mandeikių kaimą: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Pociūnėliai ir Pociūnėlių apylinkės:  [rankraštis]. Parengė Pociūnėlių mokyklos Kraštotyros būrelis; vad. V. Sirtautienė. Pociūnėliai, 1993.

Pociūnų kaimo istorija: [rankraštis]. Parengė D. Mikalauskienė. Pociūnai, 2011.

Poezijos pavasarių Pašušvyje istorija 1966–1990: [rankraštis]. Medžiagą surinko Pašušvio pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelis; vad. K. Diržinauskaitė. Pašušvys, 2000.

Praeitį prisiminus... Šarkučių kaimas, Medeliukų, Vodinės, Galinuvkos, Užpelkių, Markučių palivarkai: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2008.

Prisiminimai apie Grinkiškio apylinkės Balandiškių kaimo dvaro pieninę: [rankraštis].  Parengė V. Rekštienė. Pašušvys, 1996.

Prisiminimai apie išnykusius kaimus: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė, D. Dauknienė. Grinkiškis, 2002.

Prisiminimai apie išnykusius ir nykstančius kaimus: [rankraštis].  Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 2011.

Protėvių tremties vieta – Karolinė: [rankraštis].  Parengė E. Mockaitienė, V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2006.

„Radviliškio krašto“ 2004‒2014 metų publikacijų rodyklė. Sudarė G. Dunauskienė, D. Paulauskienė. Radviliškis, 2014.

Radviliškio varpinė: [rankraštis]. Medžiagą surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2014.

Radvilonių dvaro istorija: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2011.

Radviliškio bandymų stočiai – 50 metų: [rankraštis].  Parengė J. Puodžiukynas. Radviliškis: Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas. Radviliškio bandymų stotis, 1987–1990.

Radviliškio bandymų stoties eksperimentinio ūkio istorija 1936–2000: [rankraštis].  Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2001.

Radviliškio krašto istorija: [rankraštis]. Parengė Č. Kantauskas. Radviliškis, 1994.

Radviliškio rajono Alksniupių apylinkės Aldoniškio kaimas: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2001.

Radviliškio rajono gyventojai ir gyvenvietės: [rankraštis].  Parengė R. Labanauskas; darbo vadovas docentas A. Stanaitis. Radviliškis, 1979.

Radviliškio rajono Grinkiškio miestelis: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2000.

Radviliškio rajono Grinkiškio pieninė:  [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė.  Grinkiškis, 2001.

Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Nataičių kaimo istorija: [rankraštis]. Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.

Radviliškio rajono Sidabravo bažnyčia:  [rankraštis].  Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2001.

Radviliškio vaisvandenių gamybos įmonių istorija: [projektas]:  [rankraštis].  Parengė K. ir J. Januševičiūtės. Radviliškis, 2003.

Radviliškis spaudoje 1945–1965: bibliografinė rodyklė: [rankraštis]. Parengė O. Venslovienė. Radviliškis: Radviliškio rajoninė biblioteka, 1969.

Radvilonių dvaro istorija: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė.  Alksniupiai, 2011.

Raudondvario pėdsakais: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2011.

Sidabravo kraštas istorijos vingiuose: Sidabravo krašto žmonių atsiminimai: [rankraštis]. Užrašė Sidabravo vid. mokyklos kraštotyrininkai; vad. R. Grybova.  Sidabravas, 1999.

Skėmių kaimo bendruomenės veikla: [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2011.

Šatrijos Ragana ir Šaukotas: [rankraštis]. Parengė V. Blužienė. Šaukotas, 2001.

Šeduvos vidurinės mokyklos Sąjūdžio grupės veikla: [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai, vadovė B. Zaleckienė.  Šeduva, 2000–2001.

Šv. Velykų laukimo tradicijos Grinkiškio bažnyčioje 1930 metais:  [rankraštis]. Parengė A. Čepaitė-Baltrūnienė. Grinkiškis, 2004.

Tyrulių miestelio apybraiža: [rankraštis]. Parengė M. Jablonskienė. Tyruliai, 2011.

Tremties istorija Radviliškio rajone: [rankraštis]. Informaciją surinko R. Giedrienė, D. Paulauskienė. Radviliškis, 2014.

Tremtinių prisiminimai: [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2008.

Vaitiekūnų kaimo istorija: [rankraštis]. Parengė L. Lydikaitienė. Vaitiekūnai, 2001.

Vardan tos Lietuvos: Sidabravo apylinkės buvusių Sibiro tremtinių prisiminimai: [rankraštis].  Parengė V. Pranculienė. Sidabravas, 1996–1998.

Velžių piliakalnio tyrinėjimo dienoraštis: [rankraštis]. Parengė Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejus. Radviliškio r., 1969.

Voskonių kaimo istorija: [rankraštis]. Parengė T. Bartkevičiūtė-Simaitienė. Voskoniai, 2005.

Žydai Grinkiškio miestelyje: [rankraštis]. Parengė E. Mockaitienė. Grinkiškis, 2006.