Literatūrinės valandėlės

Literatūrinės valandėlės „Poezijos burtininkas“, kuri buvo skirta poeto Kazio Binkio 120-osioms gimimo metinėms, svečiai – miesto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Ančiukų“ grupės vaikai ir auklėtojos.

Žaislotekos darbuotojos senajame lagamine buvo paruošusios poeto knygų parodą. Supažindino valandėlės dalyvius su jo kūryba: eilėraščiais, pjesėmis. Vaikams parodyta teatralizuota miniatiūra iš K.Binkio knygos „Kiškių sukilimas“.