Iškalbingi praeities ženklai

Radviliškio viešoji biblioteka išleido knygą „Iškalbingi praeities ženklai. Kultūros paveldo objektai Radviliškio rajone“

 

Tai – pirmoji rajone VB išleista tokio pobūdžio knyga. Joje aprašomi į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą įtraukti, saugomi objektai, esantys Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje: atspindimi jų istorijos bruožai, vertė ir reikšmė, dabartinė būklė, apsaugos problemos. Pateikiama su tuo susijusių tyrinėtojų, vertintojų nuomonių, duomenų, gyventojų pasakojimų, išlikusių legendų, nuotraukų.

Knyga atskleidžia Radviliškio krašto savitumą, skatina pasididžiavimą gimtine ir norą prisidėti prie vertingų jos praeities ženklų išsaugojimo. Pažintinis leidinys skiriamas visiems skaitytojams, besidomintiems kultūros istorijos, paveldo temomis.