Išleista rajono literatės knyga

Radviliškio viešoji biblioteka išleido Stasės Kilbauskienės pirmąją kūrybos knygą „Meilė niekada nesibaigia“.

Leidinyje, be autorės žodžio „Apie save“, pristatoma jos apysaka „Meilė niekada nesibaigia“ ir įvairiais laikotarpiais sukurti eilėraščiai. Kaip nusako pats pavadinimas, kūriniuose vyrauja meilės tema, eilėraščiuose – dar ir gamtos motyvai, patirtos emocijos, išgyvenimai.

Stasė Kilbauskienė – radviliškietė, daug metų dirbusi medike. Yra rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narė. Kurti pradėjo dar mokykliniais metais, tas polinkis tebelydi ir dabar. „Šioje knygelėje išdrįsau skaitytojams pateikti žiupsnelį savo kūrybos. Gal kieno nors širdyje pasėsiu gėrio ar džiaugsmo grūdelį...“ – rašo ji knygos įžangoje.

Knygą iliustravo Stasys Kilbauskas. Jos leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė, spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“.

Viešosios bibliotekos informacija