Radviliškio kraštas Nr. 35

Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ NR. 2 (35)

RK-35

Radviliškio viešoji biblioteka antrąjį šiųmetį pusmetį parengė ir išleido 35-ąjį kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ numerį (2021 m. nr. 2 (35). Šį visiškai spalvotą 96 psl. leidinį 300 egz. tiražu atspausdino UAB „Utenos Indra“. Leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė. Skaitytojų laukia pažintis su krašto šviesuoliais bei jų darbais, leidinyje aprašomi praeityje nusipelnę kraštiečiai, svarbūs istoriniai įvykiai, reikšmingi kultūros objektai.

Naujojo žurnalo numerio įžanginiame žodyje „Laikas, vertybės, žmogus“ – Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės V. Šukaitienės mintys, skatinančios apmąstyti gyvenamąjį laiką, vertybes, padarytus darbus. Po jo spausdinamas išskirtinis dr. profesoriaus, etnologo, mokslo istoriko L. Klimkos geranoriškai mūsų žurnalui parengtas straipsnis apie Lietuvos ir Radviliškio krašto seniausius varpus „Seniausieji Lietuvos bažnytiniai varpai“. „Radviliškio krašte buvę dvarai: praeitis ir šiandiena (4)“ – tai istoriko G. Pabilionio straipsnių apie rajone buvusius ir esančius dvarus ciklo tąsa. Pateikiama žinių apie tų dvarų savininkus, istoriją, likimą ir dabartinę būklę. „Apie odininkus ir odų fabriką Radviliškyje“ – J. Nekrašiaus apžvalga apie praeityje mūsų krašte plėtotą odininkystę ir šio amato atstovus, jų patirtus sunkumus. „Be kaltės kaltas“ – I. Žmoginienės pasakojimas apie F. Normantą – buvusį paprastą Radviliškio gyventoją, daug kuo besidomėjusį, gabų muzikai, šviesiai svajojusį apie savąją ateitį, ir apie tremties sulaužytą jo gyvenimą. I. Stanulienė atskleidžia šeduvių Skromanų nuo seno puoselėtą akmentašystės pomėgį, aprašo, kaip jį vieni dinastijos atstovai perdavė kitiems ir dabar jau tęsia ketvirtoji šeimos karta („Šeduvių akmenkalių dinastija“). „Iš biotechnologijų verslo – į modernųjį meną“ – Ž. Aleškaitienės pokalbis su Modernaus meno muziejaus įkūrėju Vilniuje V. Butkumi, kurio šeimos istorija susijusi su Radviliškio kraštu. „Nelengvas kelias į laimę“ – iš Vokietijos žurnalui atkeliavęs E. Dvoreckio straipsnis, pasakojantis apie radviliškiečių gerai atsimenamą Rasą Prascevičiūtę (dabartinė pavardė Sept) – anuometę mažylę, kuriai šienapjovė nupjovė kojeles, bet po unikalios sėkmingos operacijos ji vėl sugrįžo į gyvenimą (Vokietija). „Širdyje pasilikę Kačiuškiai“ – E. Beinorto rašinys apie gimtojo kaimo praeitį, ryškesnius įvykius, tradicijas, žmones ir jų gyvenimus keitusias laiko permainas. D. Leščinskienė pratęsia pažintį su Radviliškio krašto kaimais ir miesteliais, šiuo atveju – su Vadaktais. Remiantis šaltiniais, primenama vietovės istorija, pasakojama apie šiandieninės bendruomenės draugystę su lenkais, apie vadaktiškį šviesuolį, buvusi ilgametį kunigą A. Valantiną („Vadaktai“). „Amsterdamo pelė“ Pakiršinio dvare“ – I. Stuogės straipsnis apie Etninės kultūros ir amatų centrui vadovaujančią E. Karaliūtę, apie jos iniciatyvią, aktyvią, kraštą garsinančią veiklą ir gyventojų labui sumaniai atgaivintą Pakiršinio dvarą, kuriame šis centras įsikūręs. „Ach, tie smagieji „Šeduvos bernai“..“. – E. Varneckienės pasakojimas apie populiarią liaudiškos muzikos kapelą „Šeduvos bernai“: jos susikūrimą, koncertinę veiklą, apie visus penkis jos narius ir bendrą aistringą laisvalaikio pomėgį muzikuoti. Literatūriniame žurnalo skyrelyje „Radviliškėnų kūryba“ pristatoma kraštietė M. B. Kudulytė-Navakauskienė, jos kūryba. Skyrelyje „Kraštiečių knygos“ redakcija supažindina ir su naujais radviliškėnų leidiniais. „Kelionė iš Giedraičių į Grinkiškį“ – tai eseistinis A. Šidlausko pasakojimas, paremtais prisiminimais apie gimtinę, vaikystę, mokyklinius metus, mokytojus ir savojo kaimo žmones, jų gyvenimą. „In memoriam“ paskirtas amžinybėn išėjusiam įžymiam krašto kultūros veikėjui, ilgus metus rajono Kultūros skyriaus vedėju dirbusiam A. Jurgauskui. Prisimenama jo ryški asmenybė, paliktas svarus indėlis. Kultūros darbuotojų vardu parašė L. Didžbalienė, I. Stanulienė, M. Selenienė ir kiti, taip pat žurnalo redakcija.

„Prasmingos sąsajos“ – savo tekstu, spausdinamu skyrelyje „Po to, kai rašėme“, redakcija grįžta prie žurnale 2020 m. nr. 2 (33) spausdinto R. Smailienės straipsnio „Rizikuodami savimi, gelbėjo kitus“(rašyta apie žydus gelbėjusius Radviliškio krašto gyventojus), pasidžiaugdama, kad ši publikacija sulaukė plataus atgarsio – ji atspausdinta solidžiame ir populiariame, daugelyje Europos šalių, taip pat Izraelyje, JAV, Kanadoje ir kitur pasaulyje prenumeruojame laikraštyje „Evreijskaja panorama“ („Еврейская панорама“ – „Žydų panorama“). „Baisogalos praeities vaizdai“ – R. Vaitkevičienės medžiaga skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“. Pateikiamos dvi nuotraukos iš Baisogalos istorijos ir su jomis susijusios vertingos informacijos. „Radviliškio rajono kultūros kronika (2021 II pusmetis)“ – glaustai primenami antrojo šiemečio pusmečio ryškesni kultūros renginiai, vykę rajone. „Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2022 m.“ – išryškinamos įžymių kraštiečių, sukakčių datos, minėtinos kitais metais. Numerio išoriniuose viršeliuose spausdinamas šv. Kalėdų motyvais tautodailininkės, kraštietės A. Ladukienės sukurtas karpinys, vidiniuose – Lietuvos dailininkų sąjungos narės, rajone gyvenančios L. Guokės kūryba.

Viešosios bibliotekos informacija