58.11 Knygų leidyba

58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.19 Kita leidyba

63.12 Interneto vartų paslaugų veikla

63.9 Kita informacinių paslaugų veikla

63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla