Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2020 m.


SAUSIS

1 d.

―     80 m., kai (1940) Grinkiškyje gimė Vidmantas Urbonas, žurnalistas.

3 d.

―     170 m., kai (1850) Varnioniuose gimė Juozas Brazaitis, gydytojas, literatas, tautosakos rinkėjas. Mirė 1926 m. balandžio 19 d. Anykščiuose.

5 d.

―     75 m., kai (1945) Vabaliuose gimė Antanas Dubauskas, inžinierius elektromechanikas.

6 d.

―     95 m., kai (1925) Auksučiuose gimė ir 10 m., kai 2010 m. gegužės 25 d. Vilniuje mirė Mečislovas Lizaitis, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

8 d.

―     75 m., kai (1945) Šiauliuose mirė Vladas Dutkevičius, vargonininkas, chorvedys, mokytojas, knygnešys. Gimė 1889 m. kovo 23 d. Baisogaloje.

10 d.

―     15 m., kai (2005) Vilniuje mirė Algimantas Laurynas Skūpas, kalbininkas, romanistas, esperantininkas. 1959–1961 m. dirbo mokytoju Šeduvoje. Gimė 1937 m. rugpjūčio 10 d. Subačiuje, Kupiškio r.

12 d.

―     90 m., kai (1930) Juodupiuose gimė Vaclovas Bliznikas, matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Mirė 1997 m. vasario 6 d. Vilniuje.

15 d.

―     160 m., kai (1860) Liutkiškiuose gimė Antanas Abromavičius (Abromaitis), knygnešys. Mirė 1938 m. Radviliškyje.

24 d.

―     120 m., kai (1900) Kauliniuose gimė Antanas Bistrickas, statybos inžinierius, architektas. Mirė 1971 m. balandžio 4 d. Kaune.

29 d.

―     100 m., kai (1920) Maneituose gimė Petras Motiekaitis, inžinierius, aviamodeliuotojas, aviakonstruktorius, išradėjas. Mirė 1988 m. sausio 21 d. Šiauliuose.


 

VASARIS

1 d.

―     85 m., kai (1935) Šiaulėnuose gimė Vytautas Januškevičius, pedagogas, vertėjas, socialinių mokslų daktaras.

2 d.

―     85 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Stasys Bulzgis, poetas, publicistas. Mirė 2017 m. gruodžio 25 d.

4 d.

―     130 m., kai (1890) Šliosberge, Latvijoje, mirė Juozas Tamulevičius (Dovydaitis Dionizas), kunigas, religinės literatūros sudarytojas. Gimė 1814 m. balandžio 25 d. Mantviliškiuose.

―     20 m., kai (2000) Kaune mirė Kęstutis Jurgis Žitkus, dailininkas tapytojas. Gimė 1926 m. sausio 30 d. Paežeriuose.

6 d.

―     100 m., kai (1920) Lydeikiuose, Šiaulių r., gimė Prudencija Navickaitė-Bičkienė, operos solistė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gyveno ir dirbo Radviliškyje. Mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje, JAV.

9 d.

―     90 m., kai (1930) Baisogaloje gimė Vytautas Petras Bložė, poetas, vertėjas. Mirė 2016 m. gruodžio 31 d. Kaune.

11 d.

―     25 m., kai (1995) Kaune mirė Adomas Mačiulis, chemikas, fizinių ir cheminių mokslų daktaras. Gimė 1929 m. spalio 18 d. Žironuose.

15 d.

―     85 m., kai (1935) Prastavoniuose gimė Zigmantas Butkevičius, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

19 d.

―     95 m., kai (1925) Jasioniuose gimė Bronius Antanaitis, kunigas, prelatas, apaštalinis protonotaras. Mirė 2018 m. vasario 27 d. Panevėžyje.

―     5 m., kai (2015) Vilniuje mirė Leona Korkutienė-Petkevičiūtė, gydytoja, poetė, publicistė, fotografė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 10 d. Kauleliškiuose.

20 d.

―     75 m., kai (1945) Panevėžyje gimė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, pianistė, socialinių mokslų daktarė.


KOVAS

1 d.

―     90 m., kai (1930) Šiauliuose gimė Osvaldas Vytautas Virkau, dailininkas, grafikas, tapytojas. Vaikystę praleido Repšių dvare, netoli Šiaulėnų. Mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d. Čikagoje, JAV.

7 d.

―     75 m., kai (1945) Vilniuje mirė Aleksandras Rymas, gydytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1876 m. vasario 2 d. Šiaulėnuose.

9 d.

―     90 m., kai (1930) Šeduvoje gimė Emilija Brajinskienė-Brimanaitė, kraštotyrininkė, etnografinio ansamblio Šeduva įkūrėja, vadovė.

10 d.

―     130 m., kai (1890) Lopuose gimė Petras Pusnikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1983 m. gruodžio 19 d. Niujorke, JAV.

12 d.

―     85 m., kai (1935) Baukuose gimė Albinas Jonas Marcinkevičius, inžinierius, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

15 d.

―     115 m., kai (1905) Radviliškyje mirė Mikalojus Opulskis (Opalskis, Apulskis), kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas, buvęs Radviliškio altaristas. Gimė 1837 m. gegužės 15 d. Siraičiuose, Telšių r.

16 d.

―     110 m., kai (1910) Šeduvoje gimė Vytautas Vazalinskas, agronomas, žemės ūkio tiriamojo darbo iniciatorius ir organizatorius. Mirė 1984 m. liepos 7 d. Vilniuje.

19 d.

―     85 m., kai (1935) Radviliškyje gimė Juozas Švedarauskas, inžinierius statybininkas, docentas.

21 d.

―     115 m., kai (1905) Radviliškyje gimė Kotryna Marijošienė-Steponaitytė, pedagogė, choreografė. Mirė 1987 m. rugsėjo 3 d. Putname, JAV.

22 d.

―     5 m., kai (2015) Vilniuje mirė Vytautas Barauskas, poetas, publicistas, redaktorius, žurnalistas. Gimė 1934 m. sausio 28 d. Valinėje.

23 d.

―     80 m., kai (1940) Šateikiuose, Plungės r., mirė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Gimė 1862 m. vasario 17 d. Radviliškyje.

26 d.

―     80 m., kai (1940) Panevėžyje mirė Juozas Masiulis, knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1864 m. kovo 7 d. Prastavoniuose.


BALANDIS

1 d.

―     55 m., kai (1965) Panevėžyje mirė Kazimieras Plungė, pedagogas, chorų, dūdų orkestrų vadovas. Gimė 1898 m. sausio 25 d. Pakalniškiuose.

8 d.

―     65 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Viktoras Radzevičius, Lietuvos kino studijos operatorius.

11 d.

―     95 m., kai (1925) Vantainėliuose gimė Filomena Taunytė, gydytoja, publicistė, žurnalistė. Mirė 2013 m. birželio 28 d. Vilniuje.

12 d.

―     65 m., kai (1955) Rokiškyje mirė Stasys Naginskas, pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas. Gimė 1891 m. vasario 17 d. Bružiuose.

13 d.

―     80 m., kai (1940) Šeduvoje gimė Milda Jonušauskienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

18 d.

―     95 m., kai (1925) Pakiršinyje gimė Vladas Žukas, bibliografas, profesorius, emeritas, habilituotas mokslų daktaras. Mirė 2014 m. kovo 26 d. Vilniuje.

19 d.

―     50 m., kai (1970) Čikagoje, JAV, mirė Jonas Poška, gydytojas chirurgas, visuomenės veikėjas. Gimė 1889 m. balandžio 4 d. Legečiuose.

―     25 m., kai (1995) Plaučiškiuose, Pakruojo r., mirė Jonas Švėgžda, pedagogas, dailininkas, literatas. Gimė 1911 m. liepos 12 d. Juodžiuose.

20 d.

―     125 m., kai (1895) Gankiuose gimė Juozas Sasnauskas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1928 m. kovo 10 d. Ročesteryje, JAV.

―     75 m., kai (1945) Dviloniuose, Švenčionių r., gimė Viktoras Karmonas, fizikos mokytojas ekspertas, plačiai žinomo radviliškiečių kosminio modeliavimo būrelio vadovas.

23 d.

―     135 m., kai (1885) Januškoniuose gimė Jurgis Žilinskas, gydytojas, profesorius, antropologas. Mirė 1957 m. kovo 15 d. Vaterburyje, JAV.

24 d.

―     30 m., kai (1990) Detroite, JAV, mirė Vytautas Alantas (Jakševičius), rašytojas, žurnalistas. Gimė 1902 m. birželio 18 d. Sidabrave.


GEGUŽĖ

1 d.

―     130 m., kai (1890) Gražioniuose gimė ir 45 m., kai 1975 m. Saint Charlese, Misūryje, JAV, mirė Andrius Butkūnas (iki 1933 m. Butkevičius), Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

13 d.

―     55 m., kai (1965) Niujorke, JAV, mirė Janina Klevaitė-Bondžinskaitė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gimė 1898 m. gegužės 15 d. Pagarduviuose.

18 d.

―     140 m., kai (1880) Šeduvoje gimė Antanas Graurokas (Gravrogkas), prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1958 m. balandžio 1 d. Kaune.

―     80 m., kai (1940) Pašakarnyje gimė Henrikas Norvilas, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

22 d.

―     125 m., kai (1895) Gujėnuose gimė ir 45 m., kai 1975 m. rugsėjo 29 d. Palangoje mirė Juozapas Pletkus, vyskupas.

25 d.

―     15 m., kai (2005) Radviliškyje mirė Antanas Mikelis, žurnalistas, redaktorius, knygų autorius. Gimė 1934 m. vasario 11 d. Želmenuose, Jurbarko r.

27 d.

―     100 m., kai (1920) Kubiliūnuose gimė Vaclovas Blėdis, aktorius, režisierius. Mirė 1999 m. rugsėjo 8 d. Panevėžyje.


BIRŽELIS

2 d.

―     65 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Rimanta Krilavičiūtė, aktorė.

7 d.

―     25 m., kai (1995) Sidnėjuje, Australijoje, mirė Izidorius Jonaitis, inžinierius, architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1909 m. kovo 5 d. Paežeriuose.

9 d.

―     75 m., kai (1945) Beinoravoje gimė Vida Vaitkevičienė, sporto meistrė.

12 d.

―     90 m., kai (1930) Kaune mirė Antanas Alekna, istorikas, profesorius, kunigas, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Gimė 1872 m. gruodžio 19 d. Kuruose.

14 d.

―     130 m., kai (1890) Dauburaičiuose gimė Stanislovas Mastauskis, zoologas entomologas, biologijos mokslų daktaras. Mirė 1978 m. balandžio 24 d. Kaune.

23 d.

―     15 m., kai (2005) Kaune mirė Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas), kunigas, kapucinų vienuolis, pamokslininkas. Gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje.

25 d.

―     40 m., kai (1980) Vilniuje mirė Romanas Marijošius, dainininkas. Gyveno Radviliškyje. Gimė 1914 m. rugpjūčio 6 d. Jekaterinburge, Rusijoje.

27 d.

―     10 m., kai (2010) Klaipėdoje mirė Feliksas Rimkevičius, locmanas, jūros kriauklių kolekcininkas. Gimė 1939 m. sausio 14 d. Radviliškyje.


LIEPA

 1 d.

―     60 m., kai (1960) Panevėžyje mirė Antanas Grigaliūnas, prelatas. Gimė 1893 m. rugsėjo 8 d. Kleboniškiuose.

4 d.

―     140 m., kai (1880) Radviliškyje gimė ir 60 m., kai 1960 m. kovo 24 d. Vilniuje mirė Elena Laumenskienė (Stanek, Morauskienė), pianistė, pedagogė, kompozitorė.

13 d.

―     20 m., kai (2000) Kaune mirė Juozas Mečinskas, mokytojas, poetas. Gimė 1921 m. sausio 4 d. Grinkiškyje.

23 d.

―     50 m., kai (1970) Vilniuje mirė Petras Biržys (Pupų Dėdė), istorikas, poetas, dainininkas. Dirbo mokytoju Radviliškyje. Gimė 1896 m. rugsėjo 3 d. Liudiškiuose, Anykščių r.

29 d.

―     80 m., kai (1940) Radviliškyje gimė Vytautas Tomkus, teatro ir kino aktorius.


RUGPJŪTIS

7 d.

―     25 m., kai (1995) Klivlende, JAV, mirė Vladas Bložė, veterinarijos gydytojas, daktaras, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1914 m. rugsėjo 30 d. Kemėruose.

8 d.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje gimė ir 25 m., kai 1995 m. rugpjūčio 18 d. mirė Vytautas Pakarskas, lakūnas sklandytojas, inžinierius.

11 d.

―     75 m., kai (1945) Šeduvoje gimė Petras Valantinas, poetas, lituanistas.

12 d.

―     85 m., kai (1935) Radviliškyje gimė ir 10 m., kai 2010 m. spalio 31 d. mirė Vytautas Jonas Vincevičius, dailininkas, tapytojas, grafikas, rūbų modeliuotojas.

13 d.

―     110 m., kai (1910) Juodupiuose gimė Stasys Valiušaitis, kunigas, kanonų teisės daktaras. Mirė 1971 m. balandžio 11 d. Niujorke, JAV.

15 d.

―     50 m., kai (1970) Vilniuje mirė Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis, dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas, knygnešių rėmėjas. Gimė 1874 m. gegužės 14 d. Notiniškiuose.

19 d.

―     65 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Romas Lazutka, sociologas, ekonomistas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

21 d.

―     60 m., kai (1960) Radviliškyje gimė Jolanta Rudokienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

25 d.

―     120 m., kai (1900) Grinkiškyje gimė Vladas Juodeika, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1977 m. rugsėjo 11 d. Los Andžele, JAV.

26 d.

―     75 m., kai (1945) prie Mediniškių k., Panevėžio r., žuvo Izidorius Pucevičius-Radvila, Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanų Žaliosios rinktinės organizatorius ir vadas.  Gimė 1901 m. gruodžio 22 d. Naujasodyje.

31 d.

―     90 m., kai (1930) Kėdainiuose gimė Zenonas Vasiliauskas, istorikas. Šeima kurį laiką gyveno  Šeduvoje, jis mokėsi tenykštėje gimnazijoje.


RUGSĖJIS

1 d.

―     115 m., kai (1905) Gankiuose gimė Liudvikas Strolis, dailininkas, keramikas, profesorius. Mirė 1996 m. gruodžio 28 d. Kaune.

―     95 m., kai (1925) Burbiškyje gimė Ona Tučaitė, inžinierė technologė, docentė. Mirė 1991 m. sausio 27 d.

―     85 m., kai (1935) Dirvonuose gimė Antanas Miknius, žemėtvarkos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

2 d.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje gimė Vytautas Remeika, dailininkas. Mirė 1972 m. vasario 13 d.

13 d.

―     85 m., kai (1935) Kaune gimė Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, mokslų daktarė, lektorė, JAV lietuvių visuomenės veikėja, Radviliškio ir kitų Lietuvos kultūros bei švietimo įstaigų globėja, rėmėja. Jos šeima kilusi iš Radviliškio.

24 d.

―     45 m., kai (1975) Kaune mirė Marija Lukaitienė, botanikė dendrologė. Gimė 1903 m. liepos 21 d. Kubiliškyje.

27 d.

―     35 m., kai (1985) Meksikoje mirė Stanislovas Šilinskis-Bachanskas, cirko artistas, aktorius, komediantas. Gimė 1911 m. rugpjūčio 10 d. Baisogaloje.


SPALIS

6 d.

―     100 m., kai (1920) Paežeriuose gimė Alfonsas Strielčiūnas, kunigas. Mirė 1988 m. rugpjūčio 25 d. Pandėlyje, Rokiškio r.

―     25 m., kai (1995) Lazdijų r., mirė Boleslovas Plungė, pedagogas, dailininkas. Gimė 1908 m. birželio 7 d. Žybartuose.

14 d.

―     40 m., kai (1980) Šiauliuose mirė Pranciškus Masilionis, kunigas, poetas, buvęs Sidabravo ir Dapšionių kunigas. Gimė 1902 m. vasario 26 d. Pažosiuose, Pasvalio r.

16 d.

―     10 m., kai (2010) Nemenčinėje, Vilniaus r., mirė Irena Ona Čibirienė-Mikalauskaitė, gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Gimė 1922 m. lapkričio 14 d. Šiaulėnuose.

20 d.

―     120 m., kai (1900) Liaudiškiuose gimė Gracijonas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Žuvo mūšyje su bermontininkais prie Daugėlaičių 1919 m. spalio 15 d.

24 d.

―     100 m., kai (1920) Radviliškyje gimė Stasys Paska, aktorius, režisierius. Mirė 1981 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose.

26 d.

―     185 m., kai (1835) Šeduvoje gimė Jonas Koncevičius, tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas. Mirė 1916 m. Talsuose, Latvijoje.

30 d.

―     25 m., kai (1995) Filadelfijoje, JAV, mirė Feliksas Andriūnas (Andriuškevičius), elektronikos specialistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1912 m. gegužės 24 d. Šeduvoje.

31 d.

―     65 m., kai (1955) Kėdainiuose mirė Kazimieras Pranckietis (Pronckietis), kunigas, dekanas, kapelionas, teologijos magistras. Gimė 1869 m. gruodžio 31 d. Šniukoniuose.


LAPKRITIS

6 d.

―     10 m., kai (2010) Vilniuje mirė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius, konstruktorius, docentas. Gimė 1946 m. balandžio 1 d. Juodupiuose.

8 d.

―     95 m., kai (1925) Miežaičiuose gimė Viktoras Šniuolis, partizanas, vienas iš Lietuvos partizanų vadų pasitarimo Minaičiuose 1949 m. organizatorių. Mirė 2011 m. gruodžio 8 d. Šiauliuose.

13 d.

―     65 m., kai (1955) Šeduvoje mirė Mykolas Karosas, prelatas, dekanas. Gimė 1878 m. rugpjūčio 23 d. Apse, Baltarusijoje.

―     10 m., kai (2010) Čikagoje, JAV, mirė Janina Monkutė-Marks, tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė. Gimė 1923 m. rugsėjo 21 d. Radviliškyje.

18 d.

―     130 m., kai (1890) Vaiduloniuose gimė Petras Butkus, Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1947 m., palaidotas Šeduvoje.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje gimė Elena Adomaitytė-Cemnolonskienė, filologė, lituanistė, redaktorė, muziejininkė.

20 d.

―     50 m., kai (1970) Vilniuje mirė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Gimė 1932 m. sausio 16 d. Vertimuose.

29 d.

―     55 m., kai (1965) Kaune mirė Jonas Vitkauskas, inžinierius mechanikas. Gimė 1927 m. birželio 15 d. Šeduvoje.


GRUODIS

2 d.

―     80 m., kai (1940) Šeduvoje gimė Jonas Daniševičius, inžinierius radistas, technikos mokslų daktaras.

3 d.

―     95 m., kai (1925) Kaune mirė Konstantinas Boleckis, pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas. Jo šeima kilusi iš Palonų, Radviliškio r. Gimė 1881 m. rugpjūčio 10 d. Novgorode, Rusijoje.

8 d.

―     45 m, kai (1975) Kaune mirė Juozas Žilvitis, pedagogas, Kretingos muziejaus įkūrėjas. Gimė 1903 m. birželio 1 d. Bružiuose.

14 d.

―     140 m., kai (1880) Tomske, Rusijoje, mirė Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis, kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas, buvęs Baisogalos kunigas. Gimė 1821 m. prie Pavandenės, Telšių r.

15 d.

―     85 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Veronika Vasiliauskienė, agronomė, profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė emeritė.

―     40 m., kai (1980) Radviliškyje gimė Kristina Sereikaitė, fotomenininkė, kino operatorė.

22 d.

―     115 m., kai (1905) Šeduvoje gimė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1999 m. gegužės 17 d. Vašingtone, JAV.

24 d.

―     80 m., kai (1940) Radviliškyje gimė ir 40 m., kai 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje mirė Bronius Radzevičius, prozininkas.

26 d.

―     120 m., kai (1900) Radviliškyje gimė Jonas Marcinkevičius, rašytojas, dramaturgas. Mirė 1953 m. liepos 31 d. Vilniuje.

28 d.

―     65 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Kęstutis Samalionis, medžio drožėjas, skulptorius.

31 d.

―     55 m., kai (1965) Brocktone, JAV, mirė Jonas Švagždys, kunigas, pamokslininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. lapkričio 11 d. Miškiuose.


KITOS SUKAKTYS

―     185 m., kai (apie 1835) Dirželiškiuose gimė Danielius Jankūnas, tautosakos rinkėjas, vertėjas. Mirė (apie 1892) Šaukote.

―     180 m., kai (apie 1840) Nemaniūnuose gimė Leonas Daraškevičius, mokslo populiarintojas. Žuvo 1863 m. gegužės 11 d. kautynėse prie Stemplių, Šilutės r.

―     150 m., kai (1870) Matkaičių dvare gimė Česlovas Milvydas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1936 m. ten pat.

―     125 m., kai (1895) prie Radviliškio žuvo Antanas Vaitkevičius (Vaitkus), knygnešys. Gimė (apie 1866) Šeduvoje.

―     55 m., kai (1965) Kaune mirė Vladas Brazauskas, Pašušvio valsčiaus viršaitis. Gimė 1889 m. Paberžiuose.

―     35 m., kai (1985) mirė Boleslovas Kilius, ekonomistas, docentas. Gimė 1927 m. rugpjūčio 16 d. Bučiūnuose.

―     435 m., kai (1585) minimas Acokavų kaimas.

―     295 m., kai (1725) minimas Pašušvio miestelis.

―     240 m., kai (1780) Stanislovas Augustas savo privilegija suteikė Baisogalai prekymečių ir jomarkų teises.

―     215 m., kai (1805) pastatyta Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

―     195 m., kai (1825) pastatyta dabartinė Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia.

―     170 m., kai (1850) Šiaulėnų miestelio kapinėse pastatyta Šemetų giminės koplyčia-mauzoliejus.

―     170 m., kai (1850) pastatytas Baisogalos vėjo malūnas.

―     150 m., kai (1870) pastatyta Radviliškio geležinkelio stotis ir lokomotyvų depas.

―     130 m., kai (1890) pastatytas Paežerių kaimo vėjo malūnas.

―     115 m., kai (1905) pastatytas Šeduvos vėjo malūnas.

―     115 m., kai (1905) įsteigta Šaukoto pagrindinė mokykla.

―     105 m., kai (1915) įsteigta Aukštelkų pradinė mokykla.

―     95 m., kai (1925) Radviliškyje pastatytas paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.

―     95 m., kai (1925) Andrius Barkauskas pradėjo leisti ir redaguoti laikraštį „Radviliškio naujienos“.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje pastatytas Vytauto Didžiojo paminklas, atstatytas 1989 m.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje sujungtos dvi pradinės mokyklos. Mokyklai suteiktas Vinco  Kudirkos vardas.

―     90 m., kai (1930) Vadaktuose pastatytas Vytauto Didžiojo paminklas.

―     80 m., kai (1940) įsteigta Baisogalos biblioteka.

―     75 m., kai (1945) pastatyta Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia.

―     70 m., kai (1950) Radviliškis tapo rajono centru.

―     70 m., kai (1950) įsteigta Daugėlaičių biblioteka.

―     65 m., kai (1955) įsteigta Šniūraičių biblioteka.

―     55 m., kai (1965) susikūrė Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras.

―     50 m., kai (1970) įsteigtos Alksniupių, Beinoravos bibliotekos.

―     50 m., kai (1970) įkurtas Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

―     45 m., kai (1975) Radviliškyje susikūrė cirkas „Svajonė“.

―     45 m., kai (1975) pastatytas Radviliškio miesto stadionas, kuris nuo 2014 m. pavadintas Lietuvos sąjūdžio stadionu.

―     45 m., kai (1975) įsteigta Kutiškių biblioteka.

―     45 m., kai (1975) susikūrė Baisogalos kultūros namų pramoginės muzikos orkestras.

―     40 m., kai (1980) įsteigta Alksniupių vidurinė mokykla (dabar pagrindinė).

―     35 m., kai (1985) pastatyti Radviliškio kultūros rūmai.

―     30 m., kai (1990) perlaidoti partizanai ir pastatytas paminklas jiems Radviliškio naujosiose kapinėse.

―     30 m., kai (1990) įsteigtas Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis.

―     30 m., kai (1990) įkurta Baisogalos dailės mokykla.

―     25 m., kai (1995) patvirtintas Šiaulėnų herbas (aut. A. Každailis).

―     20 m., kai (2000) Burbiškio dvare pradėta rengti Tulpių žydėjimo šventė.

―     15 m., kai (2005) Aukštelkuose pastatytas paminklas žuvusiems partizanams.

―     10 m., kai (2010) pastatyta Minaičių kaimo paminklinė kompozicija Prisikėlimo apygardos būstinei įamžinti ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžiui atminti.

―     5 m., kai (2015) pagal Šeduvos žydų memorialinį projektą „Prarastas Štetlas“ atidengtas paminklas Šeduvos žydams.