RUGSĖJIS

1 d.

―     115 m., kai (1905) Gankiuose gimė Liudvikas Strolis, dailininkas, keramikas, profesorius. Mirė 1996 m. gruodžio 28 d. Kaune.

―     95 m., kai (1925) Burbiškyje gimė Ona Tučaitė, inžinierė technologė, docentė. Mirė 1991 m. sausio 27 d.

―     85 m., kai (1935) Dirvonuose gimė Antanas Miknius, žemėtvarkos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

2 d.

―     90 m., kai (1930) Radviliškyje gimė Vytautas Remeika, dailininkas. Mirė 1972 m. vasario 13 d.

13 d.

―     85 m., kai (1935) Kaune gimė Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, mokslų daktarė, lektorė, JAV lietuvių visuomenės veikėja, Radviliškio ir kitų Lietuvos kultūros bei švietimo įstaigų globėja, rėmėja. Jos šeima kilusi iš Radviliškio.

24 d.

―     45 m., kai (1975) Kaune mirė Marija Lukaitienė, botanikė dendrologė. Gimė 1903 m. liepos 21 d. Kubiliškyje.

27 d.

―     35 m., kai (1985) Meksikoje mirė Stanislovas Šilinskis-Bachanskas, cirko artistas, aktorius, komediantas. Gimė 1911 m. rugpjūčio 10 d. Baisogaloje.