GRUODIS

2 d.

―     80 m., kai (1940) Šeduvoje gimė Jonas Daniševičius, inžinierius radistas, technikos mokslų daktaras.

3 d.

―     95 m., kai (1925) Kaune mirė Konstantinas Boleckis, pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas. Jo šeima kilusi iš Palonų, Radviliškio r. Gimė 1881 m. rugpjūčio 10 d. Novgorode, Rusijoje.

8 d.

―     45 m, kai (1975) Kaune mirė Juozas Žilvitis, pedagogas, Kretingos muziejaus įkūrėjas. Gimė 1903 m. birželio 1 d. Bružiuose.

14 d.

―     140 m., kai (1880) Tomske, Rusijoje, mirė Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis, kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas, buvęs Baisogalos kunigas. Gimė 1821 m. prie Pavandenės, Telšių r.

15 d.

―     85 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Veronika Vasiliauskienė, agronomė, profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė emeritė.

―     40 m., kai (1980) Radviliškyje gimė Kristina Sereikaitė, fotomenininkė, kino operatorė.

22 d.

―     115 m., kai (1905) Šeduvoje gimė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1999 m. gegužės 17 d. Vašingtone, JAV.

24 d.

―     80 m., kai (1940) Radviliškyje gimė ir 40 m., kai 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje mirė Bronius Radzevičius, prozininkas.

26 d.

―     120 m., kai (1900) Radviliškyje gimė Jonas Marcinkevičius, rašytojas, dramaturgas. Mirė 1953 m. liepos 31 d. Vilniuje.

28 d.

―     65 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Kęstutis Samalionis, medžio drožėjas, skulptorius.

31 d.

―     55 m., kai (1965) Brocktone, JAV, mirė Jonas Švagždys, kunigas, pamokslininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. lapkričio 11 d. Miškiuose.